Tarragona Digital

Telegram : +34 639 048 422

E-Mail: info@tarragonadigital.com

L'Ajuntament de Valls impulsa el comerç del Barri Antic

Dues noves línies de subvencions busquen alleugerir el lloguer de noves empreses i donar suport a l'activitat empresarial i comercial
l'Ajuntament de Valls presenta dues noves línies de subvencions amb la intenció de promocionar el comerç i les empreses del Barri Antic de la ciutat | delCamp.cat

 

S'han obert les convocatòries d'ajuts destinats al comerç del Barri Antic. La regidoria de Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Valls presenta dues noves línies de subvencions amb la intenció de promocionar el comerç i les empreses del Barri Antic de la ciutat. Per una banda, hi ha la subvenció en la implantació de noves empreses. Per l'altra, els ajuts per al suport a l'activitat empresarial i comercial. Aquestes subvencions es poden sol·licitar fins al 29 de novembre presentant una instància a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

 

Ajuts de lloguer per a les noves empreses

La finalitat d'aquests ajuts és la d'afavorir la implantació de noves empreses en la zona del Barri Antic de Valls. Així doncs, pretenen impulsar la implantació de nous establiments o el trasllat dels ja existents en locals llogats dins l'àmbit del Barri Antic. L'ajut és equivalent a les despeses de lloguer per un període de tres mesos contigus, amb un màxim de 1000 €.

 

Qualsevol persona física o jurídica, titular de contracte de lloguer de negoci o establiment comercial situat en el barri antic, es troba en disposició de sol·licitar aquests ajuts (sempre que s'estigui al corrent del pagament del lloguer del local en qüestió i que l'establiment porti funcionant continuadament un mínim de dotze mesos immediatament previs a l'atorgament de la subvenció, i un màxim de cinc anys).

 

Ajuts de suport a l'activitat empresarial i comercial

Aquests ajuts estan destinats a incentivar obres de millora als establiments ja existents o bé la implantació d'establiments al Barri Antic. D'aquesta manera, els ajuts per a la promoció comercial i empresarial al Barri Antic s'articularan seguint la línia de subvenció d'adequació i millora dels establiments ja existents o per trasllats dins d'aquest àmbit, o bé per la nova implantació d'aquests.

 

La subvenció suposa un import total màxim de 6000 € així com un ajut individual màxim de 1200 €, la quantitat destinada final es determinarà segons els barems especificats a les bases reguladores. De la mateixa manera que amb els ajuts de lloguer, qualsevol persona física o jurídica que sigui titular d'un establiment de caràcter comercial situat al Barri Antic pot demanar aquesta subvenció. Per a la valoració de les sol·licituds caldrà haver realitzat una inversió total major o igual a 6.000 €.

 

Comentaris