Interior de la residència d'artistes del Convent de les Arts

El Convent de les Arts d'Alcover regula l'ús dels espais i serveis de la futura residència artistes

Les obres es van iniciar el passat mes de novembre i es preveu que quedin enllestides a finals de maig de 2021

Continuen les obres  d’adequació de l’espai destinat a la residència d’artistes del Convent de les Arts  d'Alcover per tal que les companyies artístiques puguin treballar, crear i intercanviar projectes en règim d’estades temporals, amb l’oferiment d’allotjament i pernoctació. Els treballs que es van iniciar el passat novembre de 2020 es preveu que quedin enllestides a finals de maig.

En aquesta mateixa línia, l’Ajuntament d’Alcover  continua treballant en l’aprovació de reglaments que dotaran el Convent de les Arts d’una legislació i estructura administrativa que, en el moment de finalitzar les obres, permetrà l’obertura  d’aquest nou servei inclòs en l’equipament cultural.

Un cop aprovada l’ordenança  que regula el preu públic de l’ús de la residència d’artistes, l’octubre de 2020, on queden establertes les tarifes per a l'ús de l'auditori, el taller, l'allotjament i la cuina en funció de les necessitats de la companyia; el passat 22 de gener de 2021, es va aprovar una nova ordenança reguladora del funcionament ordinari de les estades tant pel que fa a les obligacions dels serveis municipals com de les persones residents i usuaris eventuals.

Aquesta nova ordenança fa referència a l’ús intern, per part de les residències artístiques, dels diferents espais del Convent com l’auditori, la sala taller o les habitacions; la temporalització, la presentació de sol·licituds,  el protocol d’acollida de les companyies o artistes, la neteja de les diferents estances, el pagament de les activitats i el règim sancionador en cas d’incompliment o  deteriorament  de l’equipament. Aquesta nova ordenança també contempla els usos eventuals d’entitats culturals i empreses privades i els pagaments de les activitats.