Tarragona Digital

Telegram : +34 639 048 422

E-Mail: info@tarragonadigital.com

Valls subvenciona el lloguer d’habitatges als menors de 35 anys

Es prioritzen els lloguers al barri antic i les subvencions es concediran en funció dels ingressos de les persones sol·licitants

L’Ajuntament de Valls ha obert una nova convocatòria de subvencions municipals per facilitar l'accés dels joves a habitatges de lloguer. El 2017, el primer any que es va obrir aquesta línia de suport econòmic, es van rebre un total d'11 sol·licituds, de les quals es van concedir 8 ajudes a joves de la ciutat. Les subvencions van destinades a joves residents a Valls d'entre 18 i 35 anys i tenen per objectiu afavorir la seva emancipació. 

 

Prioritat pels lloguers al Barri Antic de Valls

Segons l'Ajuntament, els ajuts volen contribuir a reduir les dificultats amb les quals es troben els joves vallencs per accedir a un habitatge de lloguer. A la convocatòria s'hi poden presentar els joves que hagin signat un contracte de lloguer des del 21 de novembre de 2017 i fins al 3 de novembre de 2018. El consistori vallenc prioritza la concessió de les subvencions als joves que lloguin un habitatge al Barri Antic, amb l'objectiu, diuen, «de fomentar que hi estableixin residència i que es contribueixi així a la regeneració urbana del centre històric i al rejoveniment progressiu de la seva població».

 

A la vegada, les subvencions es concediran en funció dels ingressos de la unitat de convivència dels joves. També els joves amb discapacitat, membres de famílies nombroses o monoparentals, en situació d'atur o en altres situacions socials o econòmiques de vulnerabilitat tindran preferència en la concessió de subvencions. Per accedir als ajuts cal estar empadronat i residir efectivament a Valls des de fa 2 anys i que els pares dels sol·licitants no siguin propietaris de dos o més habitatges, llevat que s'acrediti la impossibilitat real de destinar-los a l'habitatge dels fills.

 

El preu màxim del lloguer de l'habitatge no pot superar els 500 euros per acollir-se a les subvencions. En cas de concessió, es cobriran les despeses dels dos primers mesos de lloguer, així com les vinculades a l'administrador de finques. D'aquesta manera, segons l'ens municipal s'ajuda al jove a fer front a la despesa inicial, «un dels frens principals per als joves a l'hora de plantejar-se emancipar-se dels pares i llogar un habitatge».

Comentaris