AQUESTA NIT

🚒 Ensurt a la Platja de Calafell per una fuita en una bombona de gas butà

L'Ajuntament de Valls inverteix 40.000 euros en millores al parc de Mas Miquel

El consistori també ha adjudicat a les enginyeries BAC Consulting i CRH la redacció de la proposta tècnica de la retirada dels col·lectors d'aigües residuals dels torrents
S'ha procedit a retirar tota la terra acumulada a la zona de l’estany del parc i a recuperar el cabal d'aigua | Albert Oliva

 

L’alcaldessa de Valls, Dolors Farré, ha presentat les millores de l'espai fluvial del parc del Mas Miquel, on s’està millorant l’espai fluvial del tram del torrent del Catllar comprès entre el parc i el seu entorn i el barri del Vilar. L’objectiu principal dels treballs, amb una inversió de l’Ajuntament de 40.000 euros, ha estat el de restablir el curs de la llera i garantir el pas natural de l’aigua en aquest àmbit del torrent.

 

En aquest sentit, s’està procedint a retirar tota la terra acumulada a la zona de l’estany del parc, però també s’està actuant en altres punts per garantir el curs de l’aigua. A més, també s’ha previst millorar els accessos públics al torrent del Catllar, tant des de l’Estació d’Autobusos com des del Barri del Vilar.

 

Aquestes obres que es preveuen enllestir durant el mes d’agost, formen part també de les millores que s’han anat efectuant en els últims mesos al parc del Mas Miquel, amb la instal·lació de nou mobiliari urbà o nou enllumenat. L’any 2018, l’Ajuntament ja va actuar en un altre dels torrents de Valls, en concret, en un tram del Sant Pou amb un projecte de recuperació ambiental en un tram important d’aquest torrent.

 

Es retiraran els col·lectors d'aigües residuals dels torrents

Per altra banda, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Valls ha aprovat adjudicar a la Unió Temporal d’Empreses formada per les firmes BAC Engineering Consulting i CRH els treballs de redacció del projecte constructiu de millora del sistema de sanejament de la ciutat que, com a principal mesura, ha d’incloure la retirada dels col·lectors de la llera dels torrents. La Junta ha aprovat, per un import de 114.000 euros IVA inclòs, adjudicar a aquestes dues enginyeries especialitzades en projectes hidràulics i hidrològics la redacció del projecte executiu.

 

Aquest projecte haurà d’incloure les solucions tècniques per a la retirada de les canonades dels col·lectors d’aigües residuals que recorren a hores d’ara la llera dels torrents del Catllar i la Xamora. Es tracta dels col·lectors que l’any 1994 es van instal·lar a la mateixa llera dels torrents i que han generat problemes continuats de manteniment. Al llarg d’aquests 25 anys, pluges torrencials o moviments de terres han provocat el trencament de col·lectors en diversos punts, una problemàtica que genera vessaments d’aigües residuals. A més, l’aigua naixent dels torrents s’infiltra també als mateixos col·lectors, reduint el seu cabal ecològic i, a més, provocant problemes de funcionament a l’Estació Depuradora dels Molins.

Dolors Farré, acompanyada pels regidors de Sostenibilitat, Serveis Ambientals i Medi Natural, Xavier Salat, i el d’Actuacions Públiques, Martí Barberà, han presentat l’acord | Albert Oliva

 

L’adjudicació dels treballs de redacció d’aquest projecte executiu arriba després de l’acord enguany entre l’Ajuntament i l’Agència Catalana de l’Aigua per al finançament de la seva execució. El projecte definirà totes les actuacions que s’hauran de realitzar als torrents i al seu entorn per a la millora del sistema de sanejament, en una inversió que s’ha estimat d’entrada que superarà els 5 milions d’euros

 

Així, a més de la retirada dels col·lectors, el projecte també inclourà la supressió de la depuradora del Polígon Industrial, una instal·lació de l’any 1976 que ja ha quedat obsoleta i que provoca episodis de males olors, sobretot a les zones del nord de Valls. Es preveu que a l’EDAR del polígon només es faci un tractament primari i que sigui l’EDAR dels Molins on es tracti la totalitat de les aigües residuals de Valls. El projecte, a més del trasllat de les canonades dels col·lectors i els canvis a les depuradores, també tindrà en compte els sistemes de bombament i les instal·lacions elèctriques necessàries per renovar completament el sistema de sanejament.