Carrer de la Peixateria de Valls

L'Ajuntament de Valls destinarà 85.000 euros més als sectors econòmics afectats per la Covid-19

Les bases estan adreçades en aquesta ocasió als sectors de la restauració, estètiques, centres de formació no reglada, gimnasos i empreses culturals i de transport col·lectiu de viatgers

L'Ajuntament de Valls ha aprovat una nova línia d'ajuts extraordinaris adreçada a sectors econòmics afectats per les restriccions d'activitat a causa de la Covid-19

Per un import global de 85.000 euros, està adreçada específicament als sectors de la restauració, gimnasos, establiments d'estètica, centres de formació no reglada, empreses culturals i companyies de transport col·lectiu de viatgers.

Es podran acollir a aquesta convocatòria extraordinària de subvencions aproximadament uns 180 establiments i empreses, en unes subvencions que s'atorguen per contribuir a pal·liar les pèrdues econòmiques suportades.

Les empreses de transport col·lectiu de viatgers i les del sector cultural  (arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual o d'altres anàlogues), podran rebre una quantia màxima de 1.000 euros, mentre que els bars o restaurants, estètiques, centres de formació no reglada i gimnasos podran percebre fins a 300 euros d'ajuda.

Quan s'obri la convocatòria per acollir-se als ajuts, previsiblement a partir del mes de  juliol, es podran presentar les sol·licituds omplint el formulari que estarà disponible al portal web de l'Ajuntament de Valls.

A les peticions s'haurà d'adjuntar el formulari de sol·licitud; NIF/NIE del sol·licitant; en cas de ser persona jurídica, el CIF; identificació de l'activitat per a la qual es demana l'ajut; justificants de pagament de despeses vinculades a l'activitat; justificant de titularitat del compte bancari on s'hauria de fer l'ingrés de l'ajut, i declaració responsable.