Escola La Masó

Cent anys de l'escola de la Masó, la primera construïda per la Mancomunitat a Tarragona

L'acte central de la celebració tindrà lloc el 18 de gener, amb l'assistència del conseller Josep Bargalló

La Masó està d'enhorabona, ja que la seva escola ha complert 100 anys de vida. És una de les quatre escoles model creades per la Mancomunitat de Catalunya, i l'única que ha mantingut l'activitat fins a dia d'avui. El projecte va ser possible gràcies a la sol·licitud que va fer el consistori del municipi a la institució per a poder participar en un concurs públic per a la construcció de noves escoles, ja que reunia totes les condicions de les bases. En aquell temps, el poble comptava amb 25 nens i nenes, i l’Ajuntament va cedir els terrenys i els va dotar d’aigua, de llum i de tots els elements que van fer falta per a una escola moderna i plural.

A principis d'any l’edifici ja estava enllestit. La nova escola fou inaugurada el 19 de gener de 1919, i com a personatge destacat va assistir-hi Eugeni d’Ors i Rovira. L'equipament, encara avui en funcionament, és una construcció amb una estructura senzilla, teulada a dues aigües, porticat amb sis columnes de pedra i un ràfec que deixa l’embigat del porxo a la vista. L’envolta el pati d’esbarjo per a la canalla, amb arbres. 

Un format d'aprenentatge nou

La Carol i l'Aurora són les dues mestres del centre educatiu. Tenen clar que el fet diferencial de l'escola Els Til·lers és el format d'aprenentatge que fan els alumnes. Com a escola rural, Els Til·lers forma part de la ZER Francolí, juntament els centres de la Riba, Picamoixons i Mont-ral. En aquest cas, tots comparteixen els mestres especialitzats en diferents matèries, com pot ser la música, l'anglès i l'educació física. 

escola-la-maso
La Carol i l'Aurora són les dues mestres del centre | Albert Oliva

Tampoc hi ha un format de classe magistral fixat, ja que consideren que no tots els nens maduren en els diferents aspectes al mateix temps. «Comptem amb un seguit de materials i propostes que contemplen els nivells d'aprenentatge de cadascú, i els nens escullen el que volen fer i de la forma que es volen organitzar durant la setmana», explica una de les mestres. 

Aquesta nova aposta es va iniciar al llarg del curs passat. El nou plantejament ha tingut molt bona acceptació, cosa que s'ha traduït en un agument significatiu de les matriculacions en el curs 2019-2020. En aquest sentit, de 16 alumnes s'ha passat al límit de 22, ja que l'espai de l'escola resulta insuficient per acollir més alumnat. La Carol i l'Aurora asseguren que també han notat un canvi important en l'actitud dels alumnes: «ara s'agafen els projectes amb moltes més ganes, ja que veuen que es manté allò que ells decideixen fer».

El model respecta els límits i els temps que necessita l'alumne. A més, segons les professores, permet trencar amb l'hora de matemàtiques o la de llengua, ja que sovint costa que s'immergeixin en una activitat: «Quan s'hi posen, s'ha d'aprofitar i permetre una flexibilitat horària. Així, cadascú s'organitza segons el seu moment i les ganes que té per fer una matèria o una altra, tal com fa un adult en la seva vida quotidiana», conclouen.

escola-la-maso
Una de les aules de l'escola | Albert Oliva

L'ampliació del pati de l'escola, l'assignatura pendent

La següent aposta del centre serà el pati d'esbarjo, també com a lloc educatiu. L'actual, és un espai molt petit on gairebé els nens no poden córrer. Per això, s'ha creat una comissió formada per les mestres i els pares dels alumnes amb la finalitat d'idear el pati que es vol. «S'ha de fer una aposta econòmica alta que ni l'escola ni l'ajuntament poden assumir, i ens haurem de moure molt per poder aconseguir el finançament per a fer-ho possible», diu l'Aurora.

El futur projecte, a grans trets, consistirà en crear diferents espais i a enriquir el pati tal com s'ha fet a l'interior de l'edifici. Així, l'escola sortirà a l'exteriror i l'aire lliure es convertirà en un lloc ric amb moltes possibilitats docents i d'aprenentatge. En definitiva, el nou pati es planteja com una ampliació de les aules de l'interior de l'escola.

escola-la-maso
Les dimensions del pati de l'escola són molt reduïdes | Albert Oliva

«Descobrir l'escola de 1920»

El 18 de gener es celebrarà l'acte institucional del centenari de l'escola. Hi ha prevista l'assistència del conseller d'Ensenyament Josep Bargalló, de tots els docents i exalumnes que han passat pel centre i, en definitiva, de tot el poble. També s'ha preparat una exposició de fotografies de l'escola en els seus 100 anys de vida. Per la seva part, els nens han dut a terme un projecte d'investigació per entendre en quin context va néixer la seva escola i quin era l'estil de vida de l'any 1920, en una realitat molt diferent de l'actual, en tots els aspectes.


Comentaris