Valls tindrà 21 habitatges nous destinats a ús social

Els edificis es troben situats al carrer Paborde, a la zona renovada de la plaça de Jaume I de la capital de l'Alt Camp
Més endavant l'Ajuntament de Valls presentarà tots els detalls i els terminis del projecte | Albert Oliva

L'Ajuntament de Valls signarà aviat dos convenis amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya que permetran ampliar el parc d'habitatges per a ús social en 21 pisos més. També es donarà llum verda al conveni amb la cooperativa Sostre Cívic, en els dos casos, per l'adquisició d'aquests 21 habitatges que es troben situats als números 6 i 8 del carrer Paborde, a la zona de la plaça de Jaume I.

El primer dels convenis permetrà l'adquisició de 5 habitatges que les dues parts compren per meitats i proindivís al 50% al carrer Paborde 8, una operació regulada pel conveni de col·laboració que estableix que l'Ajuntament s'encarregarà de la gestió. L'operació de compra suposa una inversió de 173.000 euros en total que les dues administracions finançaran a parts iguals. A més, en el conveni s'estableix també que els tres pisos que l'AHC ja tenia en aquest mateix bloc passaran a ser gestionats pel consistori.

Acord amb Sostre Cívic

El segon conveni és el resultat de l'acord amb la cooperativa Sostre Cívic que adquireix 13 habitatges al bloc situat just al costat, al carrer Paborde 6, a la mateixa zona de la plaça de Jaume I. La cooperativa també compra els habitatges mitjançant la fórmula de tanteig i retracte per destinar els pisos a ús social.

Els 21 habitatges es troben situats als números 6 i 8 del carrer Paborde | Albert Oliva

En aquest cas, Sostre Cívic i l'Ajuntament de Valls aprovaran el conveni que regula la col·laboració del consistori que donarà suport econòmic a la cooperativa per la compra dels pisos i, en contraprestació, l'administració local podrà fixar els criteris d'accés en una part dels habitatges amb finalitats socials. El suport econòmic municipal s'ha establert en total en 60.000 euros, 20.000 euros per aquest 2019 i 40.000 euros més per al 2020.

Endarreriment des de 2015

L'ampliació del parc d'habitatges és el resultat d'un treball que va arrencar el 2015 amb els primers contactes amb el Banc Mare Nostrum, en aquell moment propietària de dos blocs de pisos en aquesta zona. Aleshores les converses no van fructificar perquè el banc va duplicar el preu de venda inicial un cop impugnada la Llei de l'Habitatge al Tribunal Constitucional i perquè els pisos havien anat passant a mans de diferents bancs.

Enguany, però, l'Ajuntament ha fet el seguiment dels habitatges per tal que, si es posaven a la venda, l'administració pogués fer ús del dret de tempteig i retracte. Aquesta és una opció de compra preferent per part dels ajuntaments i entitats del tercer sector en zones d'alta demanda d'habitatge social com és el cas de Valls.

"📆AGENDA: El MEAC programa una activitat familiar relacionada amb el joc constructiu" "La província creix en comerç exterior però s’estanquen les inversions i projectes"