El passeig de l'N-340a i el dipòsit del Pujol, les inversions més grans de 2020 a Torredembarra

El pressupost de l'Ajuntament de Torredembarra pel 2020 ascendeix fins als 23 milions d'euros
Torredembarra ja té enllestit el projecte de pressupost per a 2020. | Àngel Ullate

El govern municipal de Torredembarra ja té enllestit el projecte de pressupost per a l’exercici 2020. Després de setmanes de previsions de les diverses regidories del consistori, el Departament d’Hisenda i Intervenció tancaven els darrers detalls dels números a principis d’aquesta setmana. El primer esborrany del projecte de pressupost ja ha arribat als grups de l’oposició i en breu s’activarà el procediment per al seu ple de debat i aprovació, previst per a la setmana prèvia de Nadal.

El pressupost ascendeix fins als 23 milions d’euros

BaixGaiàDiari.cat ha tingut accés a l’esborrany de pressupost i el primer que es denota és el seu augment significatiu: puja un 6,03% respecte el de 2019 i ascendeix fins als 23 milions; en concret, la xifra és de 23.008.411,14 eurosel de 2019, se situava en els 21,7 milions. El cert, però, és que la pujada important que es registra la causa el finançament extern (crèdits o subvencions) que preveu contreure el consistori per destinar-lo a inversions —1,6 milions d’euros— i una subvenció de 147.000 euros procedent de la Diputació de Tarragona per la conversió en zona verda del pàrquing del carrer de Lleida.

Si s’obviés, doncs, aquest finançament extern, en el qual el govern basa bona part de les inversions previstes per al 2020, l’augment ordinari del pressupost seria molt més curt, de l’1,18%. D’aquesta manera, doncs, el govern municipal preveu unes despeses i uns ingressos similars, a grans trets, als que preveia en el projecte per a l’any 2019. Val a dir que la Llei d’Estabilitat Pressupostària impedeix el govern endeutar-se per més quantitat que la que es preveu amortitzar: d’aquesta manera, tot i l’augment previst en crèdits, la ràtio d’endeutament seguirà estable, a l’entorn de la xifra actual del 50%.

Rovira projecta diverses inversions per als propers quatre anys a Torredembarra. | Àngel Ullate

Un capítol d’inversions basat en el finançament extern

D’entre tot el projecte de pressupost, el capítol més interessant és el d’inversions, on el govern preveu la quantitat que destinarà a cadascun dels seus grans projectes —aquells que van més enllà de la despesa corrent i del manteniment. En total, la despesa en inversió se situa al voltant dels 2,3 milions d’euros: aproximadament uns 700.000 propis i 1.611.000 euros de finançament extern, és a dir, procedents de crèdits i subvencions.

Amb tot, el tancament dels números de 2019 determinaran el romanent de tresoreria que en quedarà —el govern preveu que sigui positiu—, de manera que l’Ajuntament podria estalviar-se alguna part del deute que preveu. Això, però, s’haurà de veure a la primavera.

La remodelació del passeig de Miramar i el dipòsit del Pujol, les més quantioses

D’entre les inversions previstes per enguany, les que s’enduen un pressupost més elevat són la conversió de l’antiga N-340 —l’actual passeig de Miramar— en, efectivament, un passeig; i la construcció d’un nou dipòsit del Pujol. En el cas de la primera, se li preveu un cost d’uns 1,2 milions d’euros, que es cobriran amb 670.000 euros de crèdit i més de mig milió que arribarà a través de la subvenció consignada des de Foment.

Pel que fa al dipòsit del Pujol, es troba en perill de col·lapse i cal una inversió urgent per tal de refer-lo per complet. El cost és molt elevat i això el converteix en la segona gran inversió del consistori per a aquest 2020: 1.053.000 euros, als quals s’arribarà amb 513.000 euros de deute i, pel que fa a l’altra meitat, amb finançament de Sorea i d’una subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) de la Generalitat de Catalunya.

Durant l’exercici 2020 es preveu cobrir amb finançament extern altres inversions de menys cost, com ara la conversió del pàrquing del carrer de Lleida en zona verda (261.000 euros), la urbanització de la zona del carrer del Pirineu i el camí del Vallès de Clarà (60.000 euros), millores als accessos de la localitat (40.000 euros), la restauració d’una de les sínies del terme municipal (38.000 euros) i la restauració, també, de la capella del Castell dels Icart (29.000 euros). També es preveuen desenes d’altres inversions menors, entre les quals destaca la renovació dels equips informàtics del consistori, per uns 100.000 euros.

La cobertura de la piscina, el 2021; la plaça de Catalunya i l’Escorxador, l’any 2022

Hi ha altres projectes d’envergadura que el govern municipal deixa per a exercicis posteriors. Tal com avançava el mateix alcalde Eduard Rovira al plenari del passat dijous, 21 de novembre, la cobertura de la piscina municipal es preveu licitar el pròxim 2020, però la seva execució se situaria l’any 2021.

Altres projectes que el govern vol impulsar aquest mandat es traslladen a l’exercici 2022, com per exemple la remodelació de la plaça de Catalunya i el seu entorn; i la rehabilitació de l’edifici de l’antic escorxador, sobre el qual, primer, caldrà definir l’ús a què es vol destinar. El projecte de pressupost segueix, doncs, el seu curs, i tot indica que quedarà aprovat en el ple extraordinari que es convocarà per a debatre'l, 'a priori', la setmana abans de Nadal.

"🔴 Novetats en el cas de la rotonda de Torredembarra" "🔴 LA TORRE: El pàrquing del carrer Lleida es convertirà en zona verda el 2020"