Roda de Berà tallarà durant la nit l’aigua d’algunes zones atesa la situació preocupant del pou de Cal Llorenç

Es tallarà des de les 12 fins a les 6 del matí a la zona de Merymar, Les Torres, el polígon industrial de l'Avenar i el del carrer Tallers, el camí de Berà i el camí de Sant Salvador
Solució d'urgència a Roda | Roda de Berà

L'Ajuntament de Roda de Berà ha vist com el nivell d'alguns dels aqüífers dels quals s'abasteixen els pous d'aigua del municipi, han baixat de forma considerable en els darrers anys i, aquest fet, és preocupant. Aquesta és una situació de sequera dels aqüífers d'aigua potable que, malauradament, sembla generalitzada i estan patint també diversos municipis.

La localitat del Baix Gaià compta amb quatre pous actius que abasteixen el nucli urbà i els barris del nord del municipi: el de Cal Llorenç, el del carrer Roma, el de Berà Mar i el de la plaça Martorell. El que més preocupa, però, és el primer, que omple el dipòsit del Molí-Cucurull.

La situació és tan alarmant que, a finals de 2019, el consistori va efectuar diferents treballs al pou per baixar el nivell de la bomba i aprofitar millor els recursos de l’aqüífer. El pou no es recupera al ritme necessari per abastir el poble en un futur a curt termini.

A principis de 2020 es va fer un sondeig per trobar un nou aqüífer, i el passat 22 de maig es va aconseguir trobar-ne un amb bones característiques. Recentment s’ha efectuat un estudi de bombament i una analítica completa, amb resultats favorables,  per garantir l’abastament d’aigua del poble mentre no es duu a terme la connexió amb el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), per portar l’aigua de l’Ebre. Durant aquesta setmana el pou de Cal Llorenç ha presentat símptomes clars d’esgotament i el risc d’aturada del servei per mala qualitat és molt elevat, si els valors de terbolesa superessin els 5NTU.

Aplicació de mesures extremes

A causa d'aquesta situació que s'està vivint, s'ha pres la decisió d'urgència de tallar aquesta nit el subministrament d'aigua, de les 12 fins a les 6 del matí, de la zona de Merymar, Les Torres, el polígon industrial de l'Avenar i el del carrer Tallers, el camí de Berà i el camí de Sant Salvador, per intentar que el pou es pugui recuperar lleument.


També es farà un transvasament d’aigua des del dipòsit de l’Eixample i del Pujol de la Morella cap al dipòsit del Molí-Cucurull, i es reduirà l’extracció d’aigua del pou de Cal Llorenç a un màxim de 200 m3 diaris. Finalment, demà, durant vuit hores al dia dues cisternes agafaran fins a 500 m3 d’aigua de la xarxa del Consorci d’Aigües de Tarragona i la transvasaran al dipòsit del Molí-Cucurull.

Es desconeix si aquesta mesura sigui suficient, ja que el volum d'aigua que es consumeix a la zona que abasteix el pou de Cal Llorenç és excessiva. Per això s'ha posat en marxa una campanya de conscienciació per assolir un consum més sostenible de l’aigua amb consells i ha demanat a la ciutadania reduir al màxim el consum d’aquest bé indispensable per a la vida humana però alhora tan escàs.

 

Solució a curt termini

Tenint en compte l’estat avançat dels tràmits per posar en marxa el nou pou i assolir el vistiplau de l’ACA i de Sanitat, l’única solució possible a curt termini és la contractació d’emergència de les infraestructures mínimes necessàries per posar en servei el nou pou de Roda.

L’Ajuntament ha demanat a l’empresa adjudicatària de la redacció del projecte executiu de les obres de construcció del nou pou, que avanci, a la major brevetat, la memòria valorada que inclogui les actuacions mínimes que permetin la posada en funcionament i l’explotació de l’aqüífer del nou pou.

"El projecte que posa en perill una zona natural protegida del Baix Gaià" "Més concerts! El Roca Foradada s'omple de swing amb 'Saphie Wells & The Swing Cats'"