Les llengües estrangeres i la lectura, una prioritat al col·legi Claret de Valls

El col·legi Claret compta amb Clubs de Lectura i assignatures complementàries per tal de potenciar l'aprenentatge dels seus alumnes
El Claret de Valls fomenta l'hàbit lector des de cursos inicials | Cedida

 

Des de ja fa diversos cursos, al col·legi Claret de Valls es promociona la «lectura per gust», tant a primària com a secundària. Durant els sis darrers cursos s’han fet diverses iniciatives per promocionar l’hàbit lector dels alumnes i evitar que la lectura sigui quelcom forçat que es va deixant de banda cada dia una mica més.

Una de les iniciatives va ser, i és, la constitució a Secundària dels Clubs de Lectura. Els Clubs són d’inscripció voluntària, i en ells es parteix de la lectura d’un llibre, escollit pels mateixos alumnes sota el consell de les coordinadores dels clubs. Posteriorment es comenta i es posen en comú les idees que els suggereix el llibre en diverses sessions amb tots les membres del club. Hi ha un Club de Lectura per alumnes de 1r i 2n d’ESO, i un altre per alumnes de 3r i 4t d’ESO.

Seguint amb la dinàmica de la lectura diària, aquesta es fa a tot l’ensenyament obligatori, de manera que els alumnes gaudeixen diàriament de mitja hora de lectura per gust.

Els alumnes de Secundària gaudeixen d'un Club de Lectura | Cedida

 

A partir d’aquesta filosofia que s’aplica a tot el centre, tots els alumnes del centre, petits i grans, al seu nivell, tenen oportunitat de llegir revistes, llibres, articles, còmics, etc. segons els gustos i l’edat dels lectors.

Amb els Clubs de Lectura i aquesta estona de lectura diària, autònoma i silenciosa es pretén educar en el silenci, la concentració i el respecte als altres lectors, i a crear lectors crítics, capaços de discriminar els llibres i les lectures que agraden de les que no. Això permet aconseguir el desenvolupament de la competència lectora, i no convertir la lectura en quelcom cada vegada més inhabitual i cosa del passat.

Silenci, comprensió i respecte són alguns dels valors que els alumnes del Claret aprenen al Club de Lectura   | Cedida

 

El col·legi Claret segueix apostant per l’aprenentatge de tres llengües estrangeres

Dins el projecte d’escola multilingüe del col·legi Claret de Valls, a més a més de la llengua anglesa, que és la llengua estrangera d’habitual ensenyament en els centres educatius d’arreu, els alumnes s’inicien o, fins i tot aprofundeixen, en l’aprenentatge de dues llengües estrangeres més, la llengua francesa i l’alemany.

L'ús de noves tecnologies en el dia a dia de l'alumnat és un dels trets distintius del col·legi Claret| Cedida

 

Per tot això, des de ja fa cinc cursos, els nens i nenes de Cicle Superior de Primària, tenen ocasió de començar a aprendre francès, evidentment d’una forma inicial i bàsica, que és molt útil i eficaç per a tots aquells que, arribats a Secundària trien la Llengua Francesa entre les diverses optatives a les quals poden optar. Així, un alumne comença a fer Francès als 10 anys, quan fan 5è de Primària, i en pot fer fins als 16, quan acaba 4t d’ESO, moment en el qual inclús se li ofereix la possibilitat de presentar-se als exàmens DELF Junior (Diplôme d'études en langue française) amb nivells mitjans europeus entre A1 i B2.

Els alumnes gaudeixen de classes de francès fins a 4t d'ESO  | Cedida

De la mateixa manera, com s’ha dit amb anterioritat, dins el Projecte Multilingüístic del centre, i apostant clarament per un aprenentatge ric i divers, a Secundària hi ha una assignatura complementària: la llengua alemanya, que s'imparteix als quatre cursos de l’ESO. És una matèria pensada per als que ja fan altres llengües i volen emprendre una altra aventura lingüística. O també pels que ja han fet alemany abans, o s’hi havien iniciat i vulguin refrescar la memòria i adquirir nous coneixements.

És un curs molt bàsic. En ell s'aprèn, entre altres coses, a presentar-se, preguntar per l'hora o descriure els llocs, o les activitats d’un dia normal. Aquesta matèria té una bona repercussió entre l’alumnat i les famílies.

L'alemany és una de les assignatures complementàries oferides pel centre  | Cedida

 

L’objectiu principal de tot plegat és que l’alumnat es familiaritzi amb llengües del nostre entorn en el qual ja coneixem com l’inevitable i necessari marc europeu d’integració de les llengües.

"Arriba el Volvo Personal Service a Diselauto, un nou estil d'atenció al client" "ATENCIÓ: La gamma SUV de Tarraco Center està en promoció!"