El Consell de la Conca aprova un pressupost un 7% superior al de l'any passat

Es determina com a objectiu estratègic el projecte d'abastament d'aigua al nord de la comarca
El president del Consell Comarcal de la Conca, Francesc Benet i el gerent de l'ens Ramon Palou han explicat els comptes pel 2019. | J.V.

 

El Ple del Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha aprovat per unanimitat de tots els seus membres el pressupost d'ingressos i despeses corresponent al proper any 2019. En total, el pressupost que l'organisme gestionarà l'any vinent puja a poc més de 6,9 milions d'euros, un 7,1% més que l'exercici econòmic anterior. El pressupost de l'Organisme Autònom de Desenvolupament s'eleva a 925.500 euros, fet que suposa un increment del 6,18%.

Com a novetat en aquests comptes, s'hi han de sumar els 3.865.000 euros de les obres de construcció d'una planta de tractament de la fracció resta dels residus al Centre de tractament de residus de l'Espluga de Francolí i que finançarà l'Agència de Residus de Catalunya.  

La Generalitat aporta la major part d'ingressos al Consell 

  

La major part dels ingressos corrents del Consell provenen de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, suposa el 52,7% dels ingressos del pressupost de l'any 2019. Pel que fa a les aportacions dels ajuntaments de la comarca, es preveu que arribin a un 32,84% dels ingressos corrents, que es destinaran a la prestació de serveis mancomunats, i finalment la Diputació de Tarragona realitza una aportació de que representa un 5,48 % dels ingressos ordinaris. La resta d'ingressos corrents representen el 8,98 % i provenen de preus públics i d'altres administracions.

  

Pel que fa a les inversions pe 2019 en destaquen les obres finançades per l'Agència de Residus de Catalunya al Centre Comarcal de Tractament de Residus, que ascendeixen als 3,8 MEUR. També hi ha un gran volum econòmic que es destinarà a les actuacions d'àmbit social com el transport adaptat, a la teleassistencia i al servei d'ajuda a domicili. També s'incrementa el cànon de tractament de residus municipals en un 8,3% i la despesa en personal en un 2,25%.  

L'aigua al nord de la Conca arribarà des del CAT

El pressupost del Consell Comarcal també marca els vuit objectius estratègics de la proper any. D'entre aquests, sobresurt el projecte d'abastament d'aigua a la comarca. Finalment, l'ens comarcal ha optat per dur aigua als vuit municipis del nord de la comarca, que tenen problemes d'abastament, a través d'una xarxa pròpia. Segons el president del Consell Comarcal, Francesc Benet, s'ha optat per fer arribar l'aigua del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) fins a Forès, i d'allí distribuir-la a la resta de municipis. La primera proposta de connectar-se al canal Segarra-Garrigues s'ha considerat, des de la Generalitat, que era un projecte inviable. El nou projecte podria comportar una inversió de 7MEUR i s'executaria en un període de 4 o 5 anys.

Per últim, hi ha objectius relacionats amb l'aprovació de la Carta del Paisatge, un Centre de suport als emprenedors a Santa Coloma de Queralt i l'aprovació del Pla Estratègic de Desenvolupament de la comarca per als anys 2018-2025. També destaquen els programes de suport a l'ocupació i a la inserció laboral, l'increment dels recursos destinats a serveis socials i la millora de la recollida selectiva de residus municipals.

"Els encants de la Conca i l’Alt Camp, presents en aquest vídeo" "Què va significar l'arribada del cine per la Conca de Barberà? Un llibre ho recull"