NOU I GRATIS

Tens Telegram? Afegeix-te al canal de Tarragona Digital clicant aquí. T’encantarà!

Els veïns del carrer Senan pagaran menys del previst per les obres d’urbanització

La proposta presentada suposa una rebaixa del 29% del preu inicial de les obres

 

Les obres d’urbanització del carrer Senan de Montblanc, pel tram comprès entre l'avinguda Doctor Folch i el carrer Reboll, avancen amb algunes novetats. La proposta escollida per realitzar els treballs ha estat el de l’empresa barcelonina Hidráulica y Obras SA amb un pressupost de 261.567,09 euros, fet que suposa una rebaixa del 29% del pressupostat inicialment, que era de 371.333,19 euros. Aquesta rebaixa, com va confirmar l’alcalde Josep Andreu al plenari d’aquesta setmana, suposa que els veïns del carrer acabaran pagaran menys del previst en les contribucions especials.

Millorar el trànsit de vianants

La finalitat d'aquestes obres, a part de millorar el trànsit de vianants, és la de facilitar la connectivitat urbana i el trànsit dels autobusos de transport dels escolars de la comarca al complex educatiu i esportiu que gestiona el Consell Comarcal de la Conca de Barberà. El projecte vol descongestionar un seguit de carrers que dona accés a una important zona de serveis. 

Els treballs, segons especifica l''Ajuntament, afectaran una superfície total de 1.354,59 metres quadrats de vorera i 1.662,91 metres quadrats de paviment, amb una longitud total de 291,271 metres, una amplada de vial de 10,35 metres i voreres d'amplada variable entre 3,50 i 4,75 metres. El pressupost total d’aquest projecte és de 371.333 euros, i el termini per a executar les obres serà de tres mesos.

Els treballs comportaran diversos moviments de terres i demolicions de voreres i formigons; preparació de serveis soterrats, com rases, canalitzacions i formacions de pericons i registres per a l'aigua, clavegueram, enllumenat públic, baixa tensió, telefonia i fibra òptica, entre d'altres.

En l'actualitat, el carrer Senan disposa d'una urbanització prèvia en el seu marge dret, en el tram que passa entre els carrers l'Espluga de Francolí i Josep Maria Tosas. En aquesta zona ja hi ha la meitat del carrer pavimentat i una vorera de panot ja feta.

"Aquesta tardor no caldrà obtenir un permís per collir bolets al paratge de Poblet" "Disparen amb una escopeta de balins a un gat a Montblanc"