La 'nova normalitat' a les botigues de Reus i Tarragona

Les botigues de Reus i Tarragona obren a mig gas amb les mesures imposades per l'emergència sanitària.