NOU I GRATIS

Tens Telegram? Afegeix-te al canal de Tarragona Digital clicant aquí. T’encantarà!

Adjudicades les obres de millora i recuperació del passeig de la Boca de la Mina de Reus

El contracte s’ha adjudicat a l’empresa Valoritza Servicios Ambientales SA per un import total de 2.051.407,36 euros | Les obres s’iniciaran a partir de la segona setmana d’octubre

Imatge virtual del projecte del passeig de la Boca de la Mina | TarragonaDigital.com

 

L’Ajuntament de Reus ha adjudicat les obres del projecte de millora i recuperació del passeig de la Boca de la Mina. El contracte s’ha adjudicat a l’empresa Valoritza Servicios Ambientales SA per un import total de 2.051.407,36 euros. La licitació es va dividir en dos lots, un amb les obres del passeig de la Boca de la Mina (adjudicat per 1.562.862,35 euros) i el segon amb les obres del Parc de les Olors (488.545.01 euros). El projecte de millora i recuperació té una tercera fase, la construcció del Jardí Agrari, que serà objecte d’un nou concurs públic.

La previsió de l’empresa adjudicatària és iniciar oficialment les obres el pròxim divendres 4 d’octubre amb la signatura de l’acte de replanteig i començar els treballs previs a partir de la setmana següent. El 50% de l’objecte del contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Cal recordar que fins a set empreses optaven a la licitació d'aquestes obres. 

Imatge actual del passeig de la Boca de la Mina de Reus | Redacció

Obres del passeig i instal·lació de les solucions TIC

El primer lot inclou les obres del passeig i la implantació de tecnologies de la informació i la comunicació. El projecte inclou l’actuació urbanística troncal de condicionament del passeig que mantindrà el caràcter natural de l’espai, en millorarà les condicions de drenatge i il·luminació i permetrà recuperar elements de valors històric. D’entre les diferents actuacions que es desenvoluparan cal destacar la delimitació d’un espai preferent per a vianants i persones amb mobilitat reduïda o necessitats especials amb un paviment de maó tradicional. El maó, amb diferents aplicacions, és recurrent al llarg del passeig amb elements com el mobiliari urbà, la delimitació de zones o els plafons de senyalització.

L’Avinguda del Comerç també serà protagonista d’aquestes actuacions ja que es reordenarà l’accés al passeig des d’aquest carrer per crear una zona d’acollida i benvinguda. Per una altra banda, es preservarà el caràcter emblemàtic del passeig arbrat amb plataners. S’ha valorat l’estat actual dels arbres i es plantegen intervencions específiques i de conjunt per conservar-los. A més, també es millorarà l’enjardinament lateral.

Imatge virtual del projecte del Jardí Agrari del Camp | TarragonaDigital.com

Les obres també serviràn per crear una plaça com a lloc de referència i de trobada, que organitza al seu voltant la relació amb els diferents espais del passeig. L’espai estarà plantejat per acollir diferents usos, amb enllumenat diferenciat, un petit escenari i mobiliari específic. Pel que fa a les basses, s’en reforça la seva presència al llarg del passeig amb baranes que en faciliten l’accés i fan funció de mirador. 

L’apartat de les tecnologies de la informació i la comunicació comprèn diverses actuacions específiques: telegestió i telemesura, enllumenat amb insonorització presencial dels punts de llum, pas de vianants il·luminats, telecontrol dels sistemes de reg, sensors de qualitat de l’aire i del soroll i dades meteorològiques de l’entorn.  Les obres tenen un termini d’execució d’1 any i s’han adjudicat per un import de 1.562.862,35 euros.

Imatge virtual del projecte del Parc de les Olors | TarragonaDigital.com

El Parc de les Olors

El segon lot té com a objectiu crear una nova zona verda, de 10.687 metres quadrats, amb plantacions d’espècies aromàtiques autòctones. El Parc de les Olors és un espai obert vinculat al barranc del Molí i definit com un espai natural amb recorreguts associats a usos lúdics i d’oci i amb zones d’estada. L’ordenació gira al voltant de tres camins aromàtics connectats entre si. Cada camí es fas amb dues franges de paviment diferent (ceràmic i sauló), seguint els mateixos criteris que en l’actuació del passeig. Al final de cada camí, es col·locarà una petita zona d’estada i descans per poder gaudir de les vistes i olors.

Per una millor integració i gestió del conjunt de l’obra de millor del passeig i entorn, l’àmbit inclou l’últim tram de l’avinguda Saragossa que varia la secció transversal actual, introduint aparcament en bateria. Les obres s'han adjudicat per un import de 488.545,01 euros i tenen un termini d'execució de 5 mesos.

"Final de foc i llum a les Festes de Misericòrdia" "El Collegè Français de Reus s'uneix al moviment contra el canvi climàtic #teachersforfuturereus"