L'Ajuntament de Reus engega accions d'inclusió social per eliminar la bretxa digital

El consistori reusenc vol assolir l'Autonomia Digital Ciutadana
L'Ajuntament de Reus engega una línia d'accions d'inclusió social per passar de la bretxa digital a l'Autonomia Digital Ciutadana | pixabay

L'Ajuntament de Reus es passa a la transformació digital amb novetats tecnològiques i normatives. S'elimina l'entrada de documentació en paper en els tràmits que la ciutadania faci a partir d'ara a l'administració i s'obre un mitjà telefònic com a nou canal per poder realitzar tràmits municipals, pensat per a la ciutadania amb menys capacitació digital. A partir del dilluns 25 de maig, quan està previst que reobrin les oficines municipals, entraran en vigor les novetats.

Així mateix, s'han impulsat des del consistori una línia d'actuacions d'inclusió social per fomentar l'ús de les noves tecnologies i eliminar la bretxa digital a la ciutat. Autonomia Digital Ciutadana parteix de l'experiència municipal en noves tecnologies i administració electrònica per impulsar noves accions de cohesió social, inicialment emmarcades en el Pla de Reactivació Socioeconòmica de Reus. Així, es vol tenir una vocació de continuïtat i fomentar que es reutilitzin equips informàtics, l'ús de programari lliure la col·laboració entre ciutadania per compartir connexions wifi, i la consciència ciutadana envers la necessitat de compartir recursos per avançar cap a una societat més cooperativa i menys individualista.

Tràmit telefònic

Les mesures que vol prendre l'Ajuntament de Reus tenen l'objectiu de complir la normativa vigent; afavorir el compliment de les mesures de seguretat i prevenció davant l’actual emergència sanitària; i guanyar en eficàcia, eficiència i sostenibilitat econòmica, mediambiental i organitzativa.

L’Ajuntament també posa en marxa d’un sistema pioner en l’àmbit de les administracions públiques: la realització de tràmits i sol·licituds per mitjans telefònics. Fer-lo així serà igual que presencial. S'haurà de demanar cita prèvia i seleccionar l'opció de fer la tramitació per mitjans telefònics. Caldrà fer-ho des d'un telèfon mòbil, atès que es necessita una validació amb un SMS. Des de l'oficina atenció corresponent trucarà a la persona interessada el dia i hora indicats, i es procedirà a fer el tràmit via telefònica.

En el tràmit telefònic es farà una gravació i arxiu de la conversa telefònica, a la verificació de la identitat i a la recollida del consentiment del sol·licitant. Per tal de poder verificar la identitat i les dades de la persona sol·licitant del tràmit telefònic, aquesta haurà d’estar donada d’alta prèviament a la base de dades corporativa, d’acord amb al reglament del registre electrònic de l’Ajuntament de Reus.

També es posa en marxa el sistema de signatura remota basada en evidències electròniques. Es tracta d’un sistema que permet als sol·licitants signar documents sense haver de disposar d'un certificat electrònic. S'envia per correu electrònic un enllaç al document a signar però abans que pugui la persona fer la signatura simple s'envia un SMS amb una clau d'un sol ús com a doble factor d’autenticació. Aquest sistema només serà accessible a instàncies de l'Ajuntament que enviarà el document o sol·licitud a confirmar.

Línia d'accions d'inclusió social

La dimensió digital té repercussions en l’estructura social i econòmica de la ciutat. En aquest sentit, si la ciutadania està digitalment capacitada, es contribueix al desenvolupament del comerç electrònic, millora la formació laboral, i es fomenta la cohesió social i el progrés col·lectiu. La línia d'accions té com a objectiu passar de la bretxa digital a l'Autonomia Digital Ciutadana.

Per aquest motiu, la regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals, a través del Servei de Tecnologies de la Informació i les Telecomunicacions (STIT), desenvoluparà accions en els àmbits dels equipaments i de la capacitació de la ciutadania.

Una de les accions serà una convocatòria per proveir d'equips i connexió a Internet a famílies que no en disposen. En la primera, aquest 2020, se cediran 200 packs d’un equipament complet i connexió a la xarxa 4G amb un bo social durant 6 mesos. Tot això podrà beneficiar directament unes 500 persones. La convocatòria anirà adreçada a unitats familiars que no disposin de connexió a internet de banda ampla i es prioritzaran perfils socials i econòmics més vulnerables. Els equips seran reutilitzats, procedents de l'Ajuntament o de donacions d’empreses i particulars, per tal de fomentar l’economia circular i la consciència de reutilitzar equips encara amb vida útil.

Aplicació per compartir wifi

L’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania una aplicació que permet compartir el wifi particular amb altres usuaris. 'DonoElMeuWifi' posa en contacte de manera segura persones que comparteixen la seva wifi amb d'altres de properes que necessiten accés a internet. L’aplicació mòbil de moment només està disponible en plataforma Android amb el nom 'DonoMiWifi'.

Es tracta d’una aplicació promoguda per la Red Cántabra de Apoyo Mutuo i Creando Estudio Gráfico; i desenvolupada com a aplicació oberta per Evenbytes perquè serveixi per a la inclusió digital de la ciutadania. L'Ajuntament de Reus col·labora amb Evenbytes traduint l’aplicació al català i donant-la a conèixer a la ciutadania, de tal manera que se’n podran beneficiar la ciutadania reusenca i tota la de parla catalana.

Wifi públic

L’any 2021, l'Ajuntament ampliarà la cobertura del wifi públic, gràcies a la subvenció Wifi4EU. S’instal·laran emissors en 13 noves zones de la ciutat, prioritzant les àrees amb més poblades, que compten amb espais públics com parcs o places, i que estan més allunyades dels punts wifi existents. Aquestes zones són: Muralla, Horts Miró (entorn del Centre Cívic Llevant), Entorn Tanatori, Mas Abelló, Juroca (entorn Centre Cívic Migjorn), Barri Fortuny, Carrer de la Sardana, Entorn de la Biblioteca Central Xavier Amorós, Barri Gaudí (entorn del Centre Cívic Mestral), Parc de l'1 d’Octubre, Barri del Carme nord, Horts Miró (entorn de l'Arxiu), Mas Iglesias (entorn de la Biblioteca Pere Anguera).

Cessió d'equips a entitats

L'Ajuntament mantindrà les convocatòries per cedir material informàtic recuperat a les entitats i col·lectius de la ciutat que ho necessitin per desenvolupar les seves tasques associatives.

Cursos de capacitació digital

El Mas Carandell i STIT oferiran un taller i un curs de capacitació digital, que serà obligatori per a aquelles persones beneficiàries de la cessió dels equips municipals:

  • Taller d'alfabetització digital: Taller gratuït per formar en competències bàsiques TIC les persones que no tenen cap competència informàtica mínima. S’oferiran 20 edicions del taller, de 12 hores i s'arribarà a un màxim de 300 persones. El taller s’inscriu dins de la formació Actic creada per la Generalitat de Catalunya.
  • Curs ACTIC: Curs gratuït ACTIC bàsic versió individual per a persones amb poques competències informàtiques i orientat a l'obtenció d'un certificat oficial, útil per la recerca de feina, atès que en molts llocs de treball es requereix una mínima capacitat digital. Es tracta d’un taller de 24 hores i s’oferirà a un màxim de 200 persones.
  • Administració electrònica: Capacitar a les persones en obtenir una identitat digital mitjançant el idcatmobil i un correu electrònic per poder relacionar-se amb l’administració electrònica —atès que un gran ventall de recursos a què pot accedir àgilment la ciutadania és a través dels mitjans electrònics— així com facilitar l’accés a la carpeta ciutadana de l’Ajuntament de Reus.

Espai d'Aprenentatge Digital

STIT i l'Oficina d'Atenció Ciutadana creen la marca 'Espai d’Aprenentatge Digital' que donarà continuïtat a les iniciatives de divulgació per tal que la ciutadania pugui aprendre a relacionar-se amb normalitat amb l’administració electrònica i, concretament, amb la seva pròpia Carpeta Ciutadana. A més de les càpsules informatives sobre com obtenir certificats digitals i com realitzar determinats tràmits, en el futur les oficines d’atenció incorporaran un espai físic on, prèvia cita o convocatòria, s’assessorarà qualsevol ciutadà o ciutadana a l’hora de realitzar tràmits electrònics o comprendre l’abast de les comunicacions electròniques que l’Ajuntament de Reus li faci arribar.

Voluntariat TIC

Es crearà un voluntariat que realitzarà l’acompanyament a les persones que no disposen de recursos ni coneixements TIC en el seu ús així com permetre l’accés a l’administració electrònica amb l'idcatmobil a través dels 100 ordinadors municipals que estan disponibles al públic en els centres cívics, biblioteques municipals, arxiu i casal de joves i dels 71 ordinadors que l’Ajuntament de Reus a cedit a les entitats i associacions veïnals de la ciutat quan la situació ho permeti.

Taula tècnica transversal

Autonomia Digital Ciutadania tindrà continuïtat en el temps, i desenvoluparà projectes en funció de les necessitats i realitats que detecti i proposi la Taula Tècnica transversal, liderada per STIT, I amb la participació de les diferents àrees municipals: Educació, IMFE Mas Carandell, Joventut, Gent Gran, Igualtat, Atenció Ciutadana, Participació, Relacions Cíviques i Benestar Social.

A mig i llarg termini, Autonomia Digital Ciutadana ha de contribuir a millorar la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania i treballar per la cohesió social, la intensificació de la participació individual, l’ús de l’espai públic com a element vertebrador i l’accés de la ciutadania a l’administració electrònica, amb una visió de transversalitat de gènere, objectius recollits en el Pla d’Acció Municipal 2019-2023.

"Primers canvis als carrers de Reus en relació amb les terrasses de bars i restaurants" "Ja es poden veure! La Casa Navàs ja té les pedres decoratives del capcer"