L'Ajuntament de Reus obre la convocatòria de vint places d'agent de la Guàrdia Urbana

Les sol·licituds ja es poden presentar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà
L'Ajuntament de Reus obre la convocatòria de vint places d'agent de la Guàrdia Urbana | Twitter

L’Ajuntament de Reus ha obert un nou procés selectiu per esdevenir agent de la Guàrdia Urbana de la ciutat. Un concurs de lliure-oposició que preveu incorporar vint nous guàrdies classificats a l'escala d’administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, grup C, subgrup C2, 

El termini de presentació de sol·licituds ja ha començat i acabarà al cap de vint dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) de l’extracte de la convocatòria. Les sol·licituds s'han d'entregar en hores d’oficina al registre general de l’Ajuntament, ubicat a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

Requisits necessaris

Per tal de prendre part en el concurs d'oposició lliure, els aspirants hauran de complir els següents requisits: Tenir la ciutadania espanyola; No tenir cap mena d'antecedent penal; Estar en possessió del títol de graduada o graduat en ESO o cicle formatiu de grau mitjà; No tenir cap impediment físic, psíquic o malaltia que impossibiliti les funcions de guàrdia urbà; Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades; Posseir els carnets de cotxe B i moto A2; Fer una declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigents els permisos de conduir; Compromís de portar armes de foc; Tenir vint anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa; Tenir una alçada mínima d'1,70 m els homes i 1,65 m les dones; No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

Imatge d'arxiu d'una patrulla de la Guàrdia Urbana de Reus. | TarragonaDigital

Proves de l'oposició

Pel que fa a les proves per tal de superar el concurs de lliure oposició, els aspirants hauran de superar quatre exercicis eliminatoris. El Primer exercici constarà d'una prova cultural en format test de 100 preguntes, a resoldre en un període de 60 minuts. El segon exercici, constarà d'una prova de coneixement de llengua catalana de nivell intermedi (B2). El tercer exercici es tractarà d'un test aptitudinal, adreçat a la valoració de les capacitats intel·lectuals i els processos de raonament. El quart i últim exercici seran les proves físiques, compostes d'una prova de velocitat, de llançament de pilota medicinal, salt vertical, abdominals, flexió fixa en barra i course navette.

Tota la informació i les bases de la convocatòria es troben a la seu electrònica de l'Ajuntament de Reus.

També et pot interessar

"ATENCIÓ: Les entitats de Reus no poden vendre roses per Sant Jordi" "Les últimes tendències en màrqueting digital, a debat al FiCommerce 2019 a Reus"