Tarragona retira els contenidors soterrats per homogeneïtzar el sistema de recollida de residus a la ciutat

El projecte s'ha dividit en quatre zones d'actuació, que marcaran la durada dels treballs

Tarragona inicia els processos de retirada dels contenidors soterrats antics de la ciutat. L'ajuntament va iniciar ahir, 20 de juliol, els treballs d'eliminació de 119 illes de contenidors que ja tenen més de 12 anys i que es considera que han arribat al final de la seva vida útil. El conseller de Neteja de l’Ajuntament de Tarragona, Jordi Fortuny, ha posat en valor aquesta acció quan ha declarat que «la substitució dels contenidors respon a una reivindicació veïnal de fa temps, que millorarà substancialment la vida a la ciutat».

Segons ha detallat Fortuny, aquests contenidors presenten «diversos desperfectes tant pel que fa als mateixos contenidors, com per avaries per part dels vehicles que en fan el buidatge». D'aquesta manera, aquest equipament serà substituït per contenidors de superfície que, tal com ha detallat el conseller, «presenten nous avantatges, com per exemple una disminució en el temps de buidatge, una reducció del soroll dels vehicles, així com un ús més senzill per part dels usuaris i la no filtració d’aigües a l’interior».

Una operació dividida en zones

Per altra banda, Fortuny també ha detallat que aquesta adequació del sistema de recollida de residus comportarà avantatges econòmics, «ja que s’optimitza el servei en temps i diners i servirà per començar a definir l'homogeneïtzació de contenidors i camions a tot el terme municipal».

El projecte s'ha iniciat primerament a la zona de Llevant i tindrà una durada de tres mesos i s'estima que el procés de retirada dels contenidors vells i instal·lació dels nous és de cinc dies.. Per poder dur-lo a terme s'hi destinaran 322.605 euros, IVA inclòs.

Concretament, els treballs s'han dividit en quatre zones principals de Tarragona, que corresponen a les fases temporals del projecte. Es tracta de les zones de Ponent, Centre,

  

Llevant i Nord, que també estan dividides en nou subzones, Ponent 1 (Bonavista i Campclar), Ponent 2 (La Floresta, L’albada i Parc Riu Clar), Ponent 3 (Icomar, Riu Clar, Torreforta, La Granja, El Pilar i Camp Clar), Centre 4, 5 i 6, Llevant 7 (Arrabassada, Musics i Via Augusta), Nord 8 (Sant Pere i Sant Pau) i Nord 9 (Sant Salvador).

"Tarragona recupera la passera de Santa Tecla, malmesa pels temporals" "Per fi: Tarragona saneja la plaça dels Infants després d'anys de deixadesa"