L'Ingrés Mínim Vital del Govern beneficiarà 38.000 persones de la regió de Tarragona

El Govern detalla que l'ajut arribarà a 13.000 llars, posant especial atenció en aquelles on hi visquin menors
Les sol·licituds per rebre l'ajuda es poden tramitar a partir d'avui | Laia Solanellas
 

L'Ingrés Mínim Vital beneficiarà 13.000 llars de la regió de Tarragona, el que significa que arribarà a més de 38.000 persones, de les quals més de 13.000 són menors d'edat. La Subdelegació del Govern a Tarragona ha detallat que vol posar especial interès en aquestes famílies, amb menors a càrrec, per tal de lluitar contra la pobresa infantil i la precarietat generada per la crisi de la Covid-19.

L'Ingrés Mínim Vital és una de les mesures del Govern Espanyol més esperades, ja que com a conseqüència de la crisi del coronavirus, moltes famílies del país s'han trobat amb dificultats econòmiques per haver perdut la seva feina o haver-se vist afectades per un ERTO. D'aquesta manera, el Govern inicia aquest programa d'ajudes, que des de la Subdelegació ja s'ha informat que es pot demanar a partir d'avui dilluns, 15 de juny.

Es tracta d'una mesura excepcional, com moltes que s'estan duent a terme actualment. En aquest sentit, el subdelegat del Govern a Tarragona, Joan Sabaté, ha recalcat «el valor històric d'aquesta mesura que contribuirà a la lluita contra la pobresa, com un dels grans objectius de la nostra societat».

Qui pot sol·licitar l'ajuda?

Tal com remarca el Govern, un dels objectius és lluitar contra la pobresa infantil, ja que dels possibles beneficiaris de l'ajuda de la província de Tarragona, més del 30% són menors d'edat. Per aclarir qualsevol mena de dubte, el Govern ha detallat qui es pot beneficiar de l'Ingrés Mínim Vital, i com l'ha de sol·licitar.

El primer requisit per accedir a l'Ingrés Mínim Vital és el de viure una situació de vulnerabilitat econòmica, on s'hauran d'haver sol·licitat prèviament totes les prestacions i pensions a què es pogués optar. Si tot i això, encara no s'arriba a la renda mínima, es podria sol·licitar l'ajuda. Per definir quina és aquesta renda mínima, el programa ha establert 14 tipologies diferents de llars, en funció del nombre de membres, o si s'és monoparental, per exemple.

L'Ingrés Mínim Vital ha estat concebut per fer de complement a les rendes existents en cada persona i família. És a dir, que en el cas de disposar d'una renda, encara que no sigui la mínima, l'ajuda suplirà la diferència fins a arribar-hi. En el cas de no tenir cap renda però, l'ajuda també està assegurada, per cobrir la falta d'ingressos i arribar al llindar garantit.

D'aquesta manera, la renda mitjana garantida és de 10.070 euros a l'any per llar, mentre que l'import de la prestació serà d'uns 4.400 euros anuals. El pressupost anual de la prestació a Catalunya ascendirà a 400.000.000 euros.

Com es pot sol·licitar?

Primerament, Govern concedirà la prestació a aquelles famílies amb menors a càrrec sense discapacitat, o discapacitat inferior al 33%. La Seguretat Social ja ha reconegut unes 7.000 famílies en aquesta situació que ja han realitzat les comprovacions de requisits i que rebran el primer pagament el pròxim 26 de juny.

Pel que fa als beneficiaris de rendes de les comunitats autònomes que compleixin amb els requisits, l'Institut Nacional de la Seguretat Social ha dissenyat un protocol d'intercanvi d'informació que serà remès a les comunitats, perquè aquestes les reenviïn als beneficiaris perquè es pugui reconèixer la prestació.

A més, també es pot presentar la sol·licitud mitjançant la seu electrònica de la Seguretat Social, i a les oficines d'atenció i informació de la Seguretat Social (CAISS), quan la situació sanitària ho permeti. Per últim, la quarta via d'accés serà a través dels ajuntaments.

Com es percebrà l'ajuda?

Tal com s'ha detallat, a partir d'avui ja es pot presentar la sol·licitud, però perquè els beneficiaris puguin recopilar tota la informació necessària i no es produeixi cap mena d'inconvenient, es podrà sol·licitar fins al 15 de setembre. Una vegada tramesa i acceptada la sol·licitud, els efectes econòmics de l'ajuda es començaran a percebre a partir de l'1 de juny, de manera mensual i en dotze pagues.

"Última hora: Sense morts per coronavirus a Tarragona, però amb nous positius" "Atenció: Importants canvis que tornen a l'N-340 i l'N-240 a Tarragona"