Delegat del Govern a Tarragona i regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya a Valls.


per Òscar Peris
per Òscar Peris
per Òscar Peris
per Òscar Peris
per Òscar Peris
per Òscar Peris
per Òscar Peris
per Òscar Peris