Portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Salou


per Alexandre Boquet
per Alexandre Boquet
per Alexandre Boquet
per Alexandre Boquet