GRUP DE FACEBOOK:

Fes click AQUÍ i uneix-te al nostre Grup Oficial de Facebook! Notícies, enquestes i moltes opinions sobre tot el que passa a les comarques de Tarragona.

S'aprova el calendari d'impostos 2020 a Torredembarra

L'Ajuntament de Torredembarra ha aprovat el calendari fiscal d'aquest any 2020

L'Ajuntament de Torredembarra ha aprovat el calendari fiscal d'aquest any 2020, sota el qual es procedirà al cobrament de diversos impostos als ciutadans torrencs com l'impost sobre béns immobles (IBI), l'impost sobre vehicles de tracció mecànica o sobre activitats econòmiques. Els terminis s'iniciaran a mitjans d'any i acabaran després de l'estiu.

 

Així queden els períodes de cada un dels diferents impostos.

 

IBI urbà

Pel que fa a l'IBI, es podrà pagar fraccionadament en tres terminis, sempre que es faci mitjançant domiciliació, com l'any passat. El període voluntari de la primera quota anirà del 30 d'abril al 31 d'agost; el segon del 30 de juny al 31 d'agost; i el tercer del 28 d'agost al 30 d'octubre. Els rebuts es carregaran al compte bancari el 12 de juny, el 12 d'agost i el 8 d'octubre, respectivament.

Pel que fa als rebuts que no hagin estat domiciliats, s'hauran de pagar íntegrament entre el 30 de juny i el 31 d'agost, dirigint-se a l'oficina de Gestió d'impresos i sol·licitant-ho.

IBI rural

El període s'iniciarà el 30 de juny i finalitzarà el 31 d'agost. La càrrega als comptes es farà el 12 d'agost

 

IBI béns característiques especials (autopista)

El 30 de juny s'iniciarà el període, fins al 31 d'agost. Es carregarà el 12 d'agost.

 

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

El període començarà el 27 de març i finalitzarà el 29 de maig. Es carregarà als comptes el 14 de maig

 

Impost sobre activitats econòmiques

El 30 de juliol s'iniciarà el període, fins al 30 de setembre. Es carregarà als comptes el 14 de setembre.

 

Taxa per la gestió de residus domiciliaris (Urbanització Sadolla)

El període s'iniciarà el 30 de juny i finalitzarà el 31 d'agost.  La càrrega als comptes es farà el 14 d'agost.

 

Taxa sobre els guals

El període s'iniciarà el 30 de juny i finalitzarà el 31 d'agost. La càrrega als comptes es farà el 12 d'agost.

 

Taxa per la gestió de residus dels locals industrials, comercials, de serveis i d'activitats professionals

El 30 de juliol s'iniciarà el període, fins al 30 de setembre. Es carregarà als comptes el 14 de setembre.

 

Escoles de música i escoles bressol (Els Gegants i El Cirerer)

El cobrament de la taxa dels serveis prestats a l'Escola de Música i a les llars d'infants municipals d'Els Gegants i d'El Cirerer depèn de l'aprovació del padró de la delegada d'Educació. Aquest padró és elaborat per la mateixa Regidoria d'Educació. El període de cobrament voluntari comença dos mesos després de la publicació de l'anunci del cobrament al Butlletí Oficial de la província de Tarragona.

 

El cobrament es realitza cinc dies després de l'aprovació dels padrons.