Torredembarra aprova en la gestió ambiental de les platges

L'empresa Aenor ha realitzat una auditoria de l'estat ambiental de les platges del municipi
Platja de Torredembarra a l'hivern | Laura Rodríguez

 

Encomanada pel mateix Ajuntament de Torredembarra, l'empresa Aenor ha realitzat una auditoria per valorar l'estat de les platges i el sistema de gestió ambiental que té el consistori. D'aquesta manera, s'ha pogut constatar que el municipi del Baix Gaià aprova amb bona nota pel que fa a la gestió dels seus recursos naturals.

 

En aquest sentit, s'ha valorat molt positivament la protecció dels espais naturals de la platja dels Muntanyans i dels espais dunars de la platja de la Paella. I de la mateixa manera, s'ha destacat el fet de comptar amb una aplicació mòbil que permet a la ciutadania participar de la denúncia d'incidències a la via pública, amb el respectiu seguiment i mesurament dels aspectes ambientals; una eina que implica consistori i veïns que ajuda a conscienciar la necessitat col·lectiva de gestionar amb responsabilitat l'espai natural.

 

Per altra banda, la tasca municipal en l'ordenació, neteja i control de les activitats de temporada a les platges, també s'ha valorat positivament en l'auditoria; mentre que el sistema de gestió ambiental de l'ajuntament de Torredembarra, dirigit a controlar els impactes ambientals que es generen a les platges, ja siguin activitats pròpies, d'empreses adjudicatàries o de les activitats de la ciutadania, s'ha considerat «adequat».

 

La correcta segregació de residus valoritzables, la sensibilitat per millorar l'accessibilitat a la platja a persones amb mobilitat reduïda, les accions de sensibilització a la ciutadania (per a infants, joves i adults), i els programes específics com el 'Mitomed', que té com a objectiu promoure la sostenibilitat i la responsabilitat en el turisme marítim i costaner de la zona del mediterrani, són els altres punts forts que ha destacat Aenor del conjunt d'accions per a la gestió ambiental del municipi.

 

Aspectes a millorar

Tot i que a grans trets la gestió de les platges i del medi ambient de Torredembarra, té una valoració molt positiva per l'auditoria externa realitzada, s'han destacat també punts importants a millorar per tal d'esdevenir encara més un municipi capdavanter en la gestió ambiental de la seva costa.

 

D'aquesta manera, l'auditoria assenyala la necessitat de definir una estratègia per obtenir mostres del soroll que s'esdevé a diferents punts de les platges durant el període estival, per assegurar que no esdevé contaminació acústica i en cas que fos així, mirar de pal·liar-ne els efectes.

 

També com a punts negatius, Aenor ha detectat cinc qüestions a corregir relacionades amb la limitació i control del soroll, la resolució d'excés d'ocupacions d'activitats comercials i d'altres petits aspectes relacionats amb l'adaptació als nous requisits de la norma ISO14001 i l'EMAS.

 

L’Ajuntament de Torredembarra ha aprovat l’auditoria externa i s'ha compromès a trobar la millor manera de corregir els punts negatius de l'informe, prioritzant l'adequació del sistema de gestió ambiental a la nova normativa.

 

Platja de la Paella de Torredembarra | Google Maps