Vuit persones s'incorporen a l'Ajuntament de Torredembarra en un nou pla d'ocupació

La incorporació s'ha fet dins d'una nova edició del Programa Treball i Formació subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu
Una imatge de l'Ajuntament de Torredembarra. | Gerard Recasens

 

Un total de vuit persones s'han incorporat aquest principi d'any a l'Ajuntament de Torredembarra dins d'una nova edició del Programa Treball i Formació. El programa ha estat subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu amb un import total de 116.217,60 euros.

 

Tres persones amb perfil de peó per un període de sis mesos i dues persones amb perfil d'atenció al client per un període de dotze mesos, s'han incorporat en l'ampliació i optimització del sistema de gestió d'incidències a la via pública i serveixes de neteja viària i recollida de residus; una persona amb perfil d'atenció al client per un període de sis mesos s'ha incorporat al circuit saludable per tal de recollir dades i fer registre d'entitats i equipaments esportius del municipi; i dues treballadores amb perfil d'atenció per un període de dotze mesos s'han incorporat en el programa DONA per ampliar i actualitzar el registre municipal d'activitats

 

Nous processos selectius de personal 

La Junta del Govern de l'Ajuntament de Torredembarra va acordar dur a terme dos nous processos selectius de personal, en aquest cas per ampliar la plantilla de la policia local torrenca. En aquest sentit, es van aprovar les bases específiques per a la cobertura d'una plaça d'Inspector de la Policia Local, amb caràcter funcionari de carrera, i per a la constitució d'una borsa d'agents de la Policia Local. En ambdós casos, s'ha obert la convocatòria mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure. 

 

Pel que fa a la presentació de sol·licituds del primer cas, per prendre part en el procés selectiu d'inspector de la Policia Local, el termini començarà des de l'endemà de la publicació de la convocatòria i les bases al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, un tràmit que encara està pendent i finalitzarà als 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de l’anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que tampoc no s'ha produït de moment.

 

Pel que fa al termini per a omplir de candidats la borsa d’agents, la tramitació de la qual té caràcter d’urgència, s’iniciarà l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i finalitzarà als 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. També en aquest cas, els tràmits de publicació tant al BOPT com al DOGC estan encara pendents.