La Bisbal vol arribar al 2030 amb un 40% menys d'emissions de gasos

Es comença a elaborar el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima
Vista de la Bisbal del Penedès. | Ajuntament de la Bisbal del Penedès

 

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès està treballant en l’elaboració d’un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) amb l'objectiu d'arribar a l’any 2030 amb un 40% menys d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) respecte al 2005. El pla és un element clau per aconseguir els objectius que marca el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia, una iniciativa sorgida de la Comissió Europea que impulsa la lluita contra el canvi climàtic en l’àmbit local al qual l’Ajuntament de la Bisbal s’hi va adherir el 23 de novembre del 2017 mitjançant aprovació per ple.

El Pacte marca els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO₂, apuntant diferents millores en l’eficiència energètica, la implantació d’energies renovables i la preparació dels ens locals per poder donar una resposta eficient als efectes del canvi climàtic. Mitjançant la signatura d’aquest pacte, l’Ajuntament de la Bisbal va assumir el compromís de reduir en un 40% les emissions de gasos d’efecte hivernacle l’any 2030.

Elaboració del Pla d'Acció

El procés d’elaboració del Pla d'Acció s’ha iniciat aquest mes de juliol a les dependències de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, on es van reunir els representants del municipi juntament amb els representants de la Diputació de Tarragona i l’equip que donarà assistència tècnica als municipis. La primera fase del procés consisteix en l’elaboració d’un inventari municipal de consums energètics i emissions de GEH associades als principals sectors d’activitat i en la realització d’avaluacions energètiques a diversos equipaments municipals.

En aquesta fase també es farà una anàlisi de la vulnerabilitat del municipi vers els efectes del canvi climàtic, s’analitzarà la situació actual de la Bisbal i es definirà l’estratègia d’actuació per reduir les emissions de GEH i millorar la capacitat de la vila d’adaptar-se als efectes del canvi climàtic. Amb els resultats de la primera fase es definiran les accions que es faran en l’àmbit municipal i en el mateix Ajuntament en camps tan diversos com el del foment de la mobilitat sostenible, l’ús del transport públic, l’estalvi energètic en l’enllumenat públic o l’aplicació de mesures de millora energètica en els edificis de titularitat municipal. En aquest procés de definició de les accions del PAESC es promourà la participació dels diferents actors locals.

"Música i cinema a la fresca per entrar al mes d'agost al Vendrell" "Cent mil euros d'ajuts per a diferents entitats socials del Penedès"