La platja de Cunit.

L'ordenança de Convivència de Cunit preveu accions en benefici de la comunitat pels incívics

L'Ajuntament ja disposa d'un normativa que regula les relacions cíviques

L'Ajuntament de Cunit ja disposa d'una ordenança que regula les normes de convivència i les relacions cíviques. La nova ordenança municipal de Convivència i Civisme es troba ara en el període d'exposició al públic, perquè els veïns facin les seves aportacions abans que sigui aprovada de forma inicial al ple de la corporació.

L'objectiu de la norma, segons el govern local, és establir «un clima de civisme, de convivència social i respecte mutu, que fomenti les relacions solidàries, tolerants i respectuoses entre ciutadans». De la mateixa manera, s'estableixen mecanismes «per corregir i, si s'escau, sancionar les actituds incíviques, negligents i irresponsables que deterioren la qualitat de vida».

Accions per reparar els danys

D'aquesta manera, un dels punts destacats de l'ordenança és que ofereix mesures alternatives per als infractors, de manera que puguin evitar les sancions a través d'un seguit d'accions comunitàries enfocades a reparar els danys que han provocat. És una manera que l'infractor reconegui la seva responsabilitat en les accions que ha dut a terme, contribuint a resoldre els desperfectes. En cas contrari, la norma també preveu un règim de sancions amb multes pels incívics.

L'alcaldessa, Dolors Carreras, ha apuntat que l'ordenança vol fer de Cunit un municipi «més amable, acollidor i sostenible per viure-hi i conviure-hi, on el diàleg, la tolerància i el respecte formin part del nostre comportament quotidià». L'Ajuntament informarà en els pròxims dies del procés d'audiència pública prèvia i d'implicació ciutadana, per tal que la població aporti propostes durant vint dies hàbils.


Comentaris