El transport causa el 55% d'emissions de gasos d'efecte hivernacle a l'Arboç

És un estudi que s'ha fet prenent de base les emissions de l'any 2005
Vista del municipi de l'Arboç. | Ajuntament de l'Arboç

 

El transport és el causant de la majoria dels gasos d'efecte hivernacle que hi ha al municipi de l'Arboç, amb un 55% del total. Així s'ha constatat a l'informe realitzat pel mateix Ajuntament de l'Arboç, amb l'objectiu de fer un inventari municipal dels consums energètics i les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEF) a l'àmbit municipal. Després del sector dels transports— en el qual hi té una gran incidència el pas de l'N-340 pel mig del poble— l'altre sector que té un major impacte en les emissions de GEH és el domèstic, amb un 23% del total.

 

Són dades de l'any 2005, ja que s'han extret seguint el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC), l'eina que ha de permetre reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle en, com a mínim, un 40% per a l'any 2030, agafant de base les de l'any 2005. L'inventari ha permès conèixer el total d'emissions de GEH que hi havia al municipi el 2005, que se situaven en 22.807 t CO2.

 

Definir el pla d'acció que s'ha de prendre de cara al 2030

A partir d'aquí s'haurà de començar a definir el pla d’acció i mitigació que ha de permetre reduir-les fins a les 13.684 t CO2, com a mínim, l’any 2030. L'informe elaborat pel consistori també revela que les emissions de l'àmbit municipal —equipaments, enllumenat públic i flota de vehicles— representaven el 2005 el 4% de les emissions totals a la població

 

Al pla d'acció ha d'anar acompanyat d'una estratègia d'adaptació, on s'hauran d'avaluar els riscos i les vulnerabilitats del municipi davant del canvi climàtic, i es definiran les actuacions amb una sèrie de mesures que permetin incrementar la resiliència del municipi davant de tots aquests riscos identificats. En funció de l’exposició, la sensibilitat i la capacitat d’adaptació del municipi, s’ha detectat que aquest presenta una major vulnerabilitat davant dels impactes del canvi climàtic vinculats als valors paisatgístics i la biodiversitat.