Tarragona Digital

Telegram : +34 639 048 422

E-Mail: info@tarragonadigital.com

EN DIRECTE

Seguiu en directe la jornada electoral al Camp de Tarragona

Els ajuts per a l’emancipació dels joves, una assignatura pendent a Tarragona

Les subvencions o rendes per facilitar als joves l'accés al lloguer són gairebé inexistents| La Canonja o Valls són dos dels pocs municipis que tenen actives ajudes d'aquest tipus a la regió
Imatge d'arxiu de dos cartells de pisos en lloguer. | Miguel Cabrerizo

 

La ciutadania més jove és un dels àmbits que més preocupa als Ajuntaments de les comarques de Tarragona, i és que tots els consistoris disposen d’una regidoria o un departament de Joventut. Des d’aquests departaments es dissenyen les polítiques orientades als joves dels municipis, sobretot pel que fa a educació, oci, treball, habitatge o salut. Pel que fa als joves, l’emancipació i la cerca d’habitatge és un tema que a partir de la majoria d’edat es va fent cada vegada més primordial.

 

L’emancipació i l’accés a un lloguer és un àmbit que els Ajuntaments tarragonins contemplen, però per ara és una assignatura força pendent. Si analitzem quines són les ajudes que els principals consistoris tarragonins posen a la disposició dels seus ciutadans joves, per tal que puguin marxar de casa i independitzar-se amb més facilitat, observem que en la majoria de casos les ajudes es limiten a oferir una borsa d’habitatge que, moltes vegades, acaba sent escassa i molt limitada.

 

Les subvencions o les rendes per tal que els joves accedeixin a un habitatge són gairebé inexistents. En alguns pobles i ciutats, d’altra banda, el col·lectiu jove podrà tenir preferència a l’hora d’accedir a un lloguer més econòmic, però no existeix cap renda d’emancipació. La concessió de subvencions d'aquest tipus és competència dels Ajuntaments, però en la majoria de casos no s'atorguen per falta de pressupost o perquè no es contemplen aquests tipus d'ajudes a l'hora de redactar els pressupostos. 

 

Com aconseguir ajudes al lloguer a Tarragona

Les rendes i subvencions pel lloguer procedeixen, principalment, de part del govern espanyol o del govern català. De fet, fins l’any 2012 existia la renda bàsica d’emancipació (RBE), que provenia del Ministeri de Foment. Des de llavors, però, l’ajuda està derogada i no se’n concedeixen de noves. Aquesta ajuda concedia una renda d’uns 200 euros als joves espanyols que es volien emancipar i complien els requisits.

 

Pel que fa a la Generalitat, des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya informen que existeixen subvencions pel pagament del lloguer, però que aquestes no van destinades a la ciutadania jove, sinó a totes aquelles persones amb dificultats per pagar un lloguer, independentment de l’edat. Ara bé, hi ha col·lectius que tindran preferència, com és el cas de persones joves que tinguin una càrrega familiar, per exemple. Un altre dels requisits per accedir a la subvenció és no pagar un lloguer mensual per l’habitatge superior a 450 euros, en el cas de les comarques de Tarragona. L’import de la subvenció serà del 40% de l’import del lloguer anual de l’habitatge, i com a màxim seran 200 euros. 

 

Imatge d'arxiu d'unes mans amb les claus d'un habitatge. | TarragonaDigital.com

 

 

Tarragona ajuda a l’accés de la subvenció de la Generalitat

L’Ajuntament de Tarragona no disposa de cap ajuda exclusiva pel que fa al col·lectiu jove i l’accés a l’habitatge. Fins que la renda bàsica d’emancipació estava vigent, des de l’Oficina Local d’Habitatge de Tarragona s’ajudava a aquells joves interessats a accedir a l'ajut estatal. Des de l’Oficina d’Habitatge tarragonina expliquen que faciliten l’accés a la subvenció que ve des de la Generalitat, a la qual es pot accedir a través d’una convocatòria anual.

 

La darrera convocatòria es va tancar a finals del passat mes de juny, però afirmen que es reobrirà de nou al voltant dels mesos d’abril o maig del 2019. Ara bé, aquestes ajudes al lloguer no són exclusives per als joves, sinó que estan obertes a tothom qui tingui dificultats per pagar l’arrendament.

 

Des del consistori tarragoní afirmen que sí que tenen la competència d’atorgar subvencions o d’oferir rendes a la ciutadania pel que fa a l’habitatge. Ara bé, l’Ajuntament de Tarragona no posa aquestes ajudes a disposició dels ciutadans per una falta de pressupost.

 

La Canonja ajuda els joves d’entre 18 i 34 anys a independitzar-se  

Malgrat que a la capital del Tarragonès no es concedeixin subvencions pel pagament del lloguer, aquestes ajudes sí que existeixen en municipis més petits. És el cas de la Canonja, que aquest passat mes d’octubre va aprovar la concessió de subvencions als joves pel pagament del lloguer. El termini per demanar aquesta ajuda acabarà el dia 30 d’aquest mes de novembre.

 

La subvenció va destinada als joves entre 18 i 34 anys que en el moment que van signar el contracte de lloguer hagin estat almenys 5 dels 10 últims anys empadronats a la Canonja. Els joves han de ser titulars d’un contracte de lloguer al municipi signat entre l’1 de gener i el 30 de novembre del 2018, amb un lloguer entre 200 i 600 euros i d’una durada de mínim un any. Els llogaters no poden propietaris d’un altre habitatge i els ingressos de la unitat de convivència no poden quadruplicar la renda de suficiència de Catalunya (IRSC). La quantitat de la subvenció dependrà en funció dels ingressos i les circumstàncies de les persones beneficiàries.

 

Els joves de Reus, col·lectiu preferent per l'accés a l'habitatge protegit

Pel que fa a l'Ajuntament de Reus, tampoc compta amb cap línia específica d'ajut a l'emancipació juvenil. Els menors de 35 anys, però, figuren com un dels col·lectius preferents en el cas d'ajuts al lloguer que es tramiten des de l'Oficina de l'Habitatge. Des del consistori reusenc s'explica que es facilita l'emancipació de gent jove a través d'ajuts generals als quals també tenen accés.

 

Un exemple d'aquestes polítiques és la promoció d'habitatge protegit de Granja Massó. Es tracta d'un edifici que es va posar en marxa específicament per a joves d'entre 18 i 35 anys. Són setze habitatges tipus ‘loft’ d'entre 32 metres quadrats i 37 amb un lloguer que, fa dos anys, anava dels 199 als 233 euros mensuals. La promoció es va posar en marxa l'any 2007, i l'any 2016 es va optar per ampliar el perfil dels inquilins fent-la accessible a les persones majors de 65 anys.

 

Imatge d'arxiu d'una entrega de claus en la signatura d'un contracte de lloguer. | TarragonaDigital.com

 

Al Vendrell tampoc hi ha ajudes al lloguer jove

Els ajuts per habitatge a la comarca del Baix Penedès són escassos, més enllà de les diferents borses d’habitatge social. El Vendrell no té cap línia d’ajuda pel que fa a l’emancipació dels joves, ni rendes ni subvencions, però del que sí que disposa l’Ajuntament del Vendrell és de la Borsa Jove d’Habitatge, que té l’objectiu de facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer a totes aquelles persones que en busquin. Ara bé, aquest servei tampoc està orientat específicament als joves vendrellencs, sinó que va adreçat a tothom qui tingui més de 18 anys i busqui un habitatge.

 

D’altra banda, algunes iniciatives que s’han mirat de tirar endavant per subvencionar l’IBI a les rendes baixes, com la de l’Ajuntament del Vendrell, no s’han pogut dur a terme. Segons es va apuntar des del govern vendrellenc, no s’havia trobat «la fórmula legal» per a fer-ho. La proposta havia estat presentada pel grup municipal de Sí Se Puede.  

 

Valls subvenciona el lloguer als joves, prioritzant els que visquin al Barri Antic

L’Ajuntament de Valls sí que té una línia d’ajuda respecte l’accés al lloguer per part del col·lectiu jove. L’Ajuntament ha obert recentment una nova convocatòria de subvencions municipals per facilitar l’accés dels joves a habitatges de lloguer. Segons el consistori vallenc, els ajuts volen contribuir a reduir les dificultats amb les quals es torben els joves vallencs a l’hora d’accedir a un habitatge de lloguer. En aquesta convocatòria s’hi poden presentar joves fins als 35 anys que hagin signat un contracte de lloguer des del 21 de novembre del 2017 fins al 3 de novembre del 2018, i es prioritzarà la concessió de les subvencions als joves que lloguin un habitatge al Barri Antic de Valls.

 

Per accedir a aquests ajuts cal estar empadronat i residir efectivament a Valls des de fa 2 anys. A més, els pares dels sol·licitants no poden ser propietaris de dos o més habitatges, llevat que s’acrediti la impossibilitat real de destinar-los a l’habitatge dels fills. Per acollir-se a les subvencions, el preu màxim del lloguer del pis o la casa no pot superar els 500 euros. En cas que es concedeixi l’ajuda, es cobriran les despeses dels dos primers mesos de lloguer, així com les vinculades a l’administrador de finques. Aquestes subvencions van destinades a joves residents a Valls que tinguin entre 18 i 35 anys, i tenen per objectiu afavorir la seva emancipació.

 

Els Consells Comarcals, nexe entre ciutadans i l’Agència de l’Habitatge

Els consells comarcals són organismes supramunicipals que donen suport a tots els municipis que conformen la comarca. Pel que fa als consells comarcals del Camp de Tarragona, no existeixen subvencions per al lloguer de cara als joves. Els consells comarcals del Tarragonès, del Baix Camp, de l’Alt Camp, del Baix Penedès i de la Conca de Barberà asseguren que no disposen d’aquest tipus de línies d’ajudes destinades específicament al col·lectiu jove. La tasca que sí que duen a terme aquests ens supramunicipals, però, és ajudar a l’hora de fer les sol·licituds a les subvencions que dona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 

Imatge d'arxiu del Consell Comarcal de la Conca de Barberà. | TarragonaDigital.com

 

 

En alguns casos, els consells comarcals disposen de Borses d’Habitatge, però tampoc van destinades concretament als joves, sinó que estan obertes a tots els col·lectius. Aquestes borses estan obertes tant a persones en cerca d’un habitatge de lloguer, com a aquells propietaris que vulguin arrendar un pis o una casa. El consell comarcal reuneix els habitatges disponibles i els posa a disposició dels potencials inquilins, sigui a través d’Internet o físicament a les oficines del consell.

 

A banda, algunes entitats tenen altres línies d’actuació respecte l’Habitatge on els joves hi poden accedir. Des del Consell Comarcal del Baix Camp, per exemple, informen que no disposen de subvencions o d’una Borsa d’Habitatge, però sí d’una Borsa de Mediació per al Lloguer Social, un sistema de mediació que pretén incrementar l’oferta del lloguer social a la comarca. En aquest sentit, els inquilins poden accedir a un lloguer sota el preu de mercat pagant només el mes en curs i la fiança, sense necessitat d’aval bancari. El Consell Comarcal del Baix Camp informa que actualment tenen 34 contractes en vigor sorgits d’aquesta borsa, 11 dels quals s’han formalitzat a persones joves, de menys de 30 anys.

Comentaris