Tarragona Digital

Telegram : +34 639 048 422

E-Mail: info@tarragonadigital.com

Més valor afegit, però menys facturació: la radiografia de les pimes de Tarragona

El sector presenta resultats optimistes i en augment, però per sota de la mitjana catalana
Presentació de l'informe Estats Comptables de les pimes de Tarragona | Caralp Mariné

 

Ningú pot negar que el període que va del 2008 fins al 2011 l'economia catalana va tocar fons. A partir del 2013, tot i que d'una forma molt modesta, s'inicia una petita recuperació que millora els resultats de les petites i mitjanes empreses (pimes). Segons un estudi de Pimec Catalunya, les empreses tarragonines han millorat els seus nivells de facturació, productivitat o rendibilitat aquests últims anys. Això si, no en el mateix ritme que les pimes catalanes, que es troben en gairebé tots els paràmetres per sobre de les tarragonines.

 

Pimes a Tarragona, menor volum de vendes que la mitjana catalana

L'informe, que s'ha presentat aquest matí, 13 de setembre, a la seu de PIMEC a Tarragona i que porta per nom Estats comptables de les pimes a Tarragona (2013-2016), destaca moltes xifres. Una d'elles és la que fa referència a la productivitat per empleat. Una xifra amb un valor de 42.000 euros, i que se situa entre un 11 i un 14% per sota de la productivitat catalana global. També per sota se situa la mitjana de vendes, en concret un 30% en comparació amb els resultats de les pimes catalanes. En canvi, però, la proporció de valor afegit que presenten aquestes vendes per l'empresa és una mica superior a la resta de Catalunya.

 

El detall de les dades de Tarragona de l’informe del PIMEC

Les dades demogràfiques del sector a Tarragona

A Tarragona hi ha registrades un total de 6.550 petites i mitjanes empreses. El gran volum d'aquestes pertany al sector serveis, que n'aglutina 4.435. Per darrere trobem el sector de la construcció, amb poc més de mil empreses, i el de la indústria, 836, i sector primari, 263.

 

En total a Tarragona hi ha més agricultura i construcció que en el conjunt de Catalunya, però en canvi menys indústria i serveis. Dins del sector de la indústria, Tarragona destaca per sobre de Catalunya en sectors com el de la indústria alimentaria, amb un 9% per sobre de la mitjana catalana. En el cas del sector serveis, la diferència entre comerç, hostaleria i serveis financers i per empreses és clara. En el primer cas Tarragona està per sobre la mitjana catalana i en el segon per sota.

 

L'informe del PIMEC destaca les dades més rellevants del període 2013-2016 | TarragonaDigital.com

 

A Tarragona hi ha 8,3 empreses petites i mitjanes per cada mil habitants, enfront de les 10 que hi ha a Catalunya. Així i tot, tal com han assenyalat els responsables de l'informe aquest matí, això no és ni millor ni pitjor.

 

Els sectors que més venen

Com dèiem, la xifra de vendes per pime a Tarragona es troba un 30% per sota de la mitja catalana, amb ingressos entre 1 i 1,1 milions d'euros. El valor afegit dintre l'empresa d'aquestes vendes és superior a la resta d'empreses catalanes, situant-se al 29% el 2016.

 

Per sectors, el que més factura és l'industrial, que assoleix unes xifres molt per damunt de la resta. Dins del sector industrial és l'energètic i la indústria química els dos subsectors amb major nivell d'ingressos. En canvi, a l'altra banda d'aquesta gràfica trobem el sector de l'hostaleria i la restauració, són els que facturen menys. Uns 780.000 euros el 2016, enfront dels gairebé sis milions de la indústria química.

 

Això si, la facturació de la indústria, tot i que està molt per sobre de la resta, acumula en alguns casos una tendència a la baixa. És el cas de la química, que el 2015 va facturar més de set milions d'euros i el 2016 no va arribar als sis.

 

La productivitat de les pimes tarragonines

El nivell de productivitat per treballador a Tarragona es trobava per sota dels 40.000 euros el 2013 i 2014, fent un salt important a partir del 2015. Actualment se situa als 42.000 euros per treballador. Això si, per sota de la mitjana catalana, que es troba al voltant dels 48.000 euros. Les despeses de personal de les empreses a Tarragona també se situen per sota de la mitjana catalana, i no són superiors als 31.000 euros. A Catalunya la mitjana se situa per sobre dels 35.000 euros.

 

L'informe destaca el grau de rendibilitat de les pimes tarragonines | TarragonaDigital.com

 

Per sectors, és la indústria qui presenta uns majors nivells de productivitat, i una vegada més són els sectors energètic i químic els que lideren aquesta llista. Destaca també el sector del transport i les comunicacions, amb nivells de productivitat molt alts que es van situar el 2016 al voltant dels 57.000 euros per treballador.

 

En canvi, el sector del comerç, hostaleria, serveis a les empreses i serveis a les persones registra els nivells de productivitat més baixos, en cap cas se superen els 40.000 euros per treballador.

 

La rendibilitat, la clau de tots els negocis

Tal com s'ha explicat en la presentació de l'informe a Tarragona cap de les dades fins ara presentades és negativa pel sector de les pimes de Tarragona. Ja que vendre menys o tenir uns nivells de productivitat inferiors no vol dir res, tot depèn de la capacitat de les empreses i de molts altres factors. Ara bé, la rendibilitat és un factor clau per les empreses, i és que d'aquesta depèn que la companyia pugui seguir tirant endavant o desenvolupant nous projectes.

 

Tarragona té uns nivells de rendibilitat financera i rendibilitat econòmica positius, tot i que per sota de la mitjana catalana. Això si, l'evolució de 2013 fins a 2016 ha estat molt positiva i accentuada.

 

Pel que fa a la rendibilitat financera, és a dir, la capacitat que té una empresa d'aconseguir beneficis a partir dels seus propis fons (resultats abans d'impostos/patrimoni net), a Tarragona és entre un 20 i un 30% inferior al conjunt de Catalunya. Així i tot, ha passat de l'1,3% del 2013 al 7,6% el 2016. Un nivell de rendibilitat que els responsables de l'informe han titllat «d'interessant».

 

La rendibilitat econòmica, la capacitat d'obtenir beneficis amb el total d'actius (resultat abans impostos + despeses financeres / actiu), se situa per sobre del 4% i s'ha incrementat per dos des de 2013.

 

Patrimoni i endeutament de les pimes de Tarragona

L'informe també destaca la salut empresarial de les petites i mitjanes empreses del territori. Es parla dels nivells d'endeutament enfront el patrimoni propi d'una empresa. Segons s'ha dit durant la presentació, el percentatge de patrimoni per sobre dels recursos passius creix, una dada molt positiva per les empreses. El percentatge se situa al 49% el 2016, una xifra que també ha anat en augment. Això vol dir que les empreses del territori cada cop descansen més en recursos propis. Que el patrimoni net estigui per sobre del passiu permet a les empreses resistir i ser més fortes davant de problemes com els que s'han viscut aquests darrers anys.

 

Una imatge d'arxiu d'unes treballadores a una oficina | TarragonaDigital.com

 

En definitiva, tot i que la majoria d'indicadors es troben per sota de la mitjana catalana, l'evolució de les petites i mitjans empreses de Tarragona aquests últims anys ha estat molt positiva, i per això la PIMEC Catalunya es mostra esperançada pel que fa a la tendència i fortalesa del sector a Tarragona.

Comentaris