Tarragona, en el 'top ten' estatal de 2017 en matèria d'ocupació d'immobles

Amb 343 delictes d'usurpació d'immobles registrats al 2017, disminueix la xifra de 367 del 2016

El delicte d'usurpació d'un bé immoble, també conegut com a ocupació, sigui amb violència o no, està dins l'article 245 del Codi Penal i emmarcat dins els delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic. En aquest sentit, tal com recull un informe de Fiscalia que recull tots els delictes registrats el 2017 i al qual ha pogut tenir accés TarragonaDigital, la demarcació de Tarragona és una de les que més delictes d'usurpació registra en el darrer any 2017.

 

Així doncs, en el document de la Fiscalia en el qual hi ha registrats per províncies els delictes que s'hi han produït, s'hi recullen un total de 343 casos d'usurpació d'un bé immoble tramitats a la demarcació de Tarragona.

 

L'Edifici Dignitat de Cambrils se situa a l'antiga Residència Montemar. | Oleguer Domènech.

 

Tarragona la novena demarcació amb més delictes d'usurpació

Els delictes d'ocupació d'immobles estan molt presents a la demarcació de Tarragona. En els darrers anys s'ha viscut un gran creixement pel que fa a aquest aspecte, ja que des de l'any 2012, en què la xifra es va situar als 339 delictes per usurpació registrats, va anar en augment fins a l'any 2016. El 2013 va arribar als 479, l'any 2014 fins als 562 i va arribar al seu màxim l'any 2015, en què la xifra es va situar als 668. En aquest sentit, el 2016 la xifra va disminuir fins als 367. 

 

La xifra del 2016 ja va ser baix però aquest passat any 2017 s'ha aconseguit reduir encara més arribant fins als 343 delictes d'usurpació d'un bé immoble.  Això sí, malgrat l'evident baixada d'aquests casos, la demarcació de Tarragona es posiciona com la novena amb més delictes d'ocupació de l'estat. D'aquests delictes que han estat incoats, és a dir, que s'han començat a tramitar a instàncies de fiscalia, n'hi ha 4 que ho han fet de forma urgent per la gravetat que comportaven.

 

Segons l'informe, de tots els casos de 2017, n'hi ha només 10 que fiscalia tingui registrats amb sentència ja dictada.

 

Així doncs, tot i la disminució dels delictes d’usurpació dels darrers anys, les comarques de Tarragona està entre les 10 zones on hi ha més delictes d’aquest tipus, concretament, és la novena demarcació que registra més delictes d’ocupació, per darrere de les províncies de Barcelona (1.230), València (1.093), Madrid (1.033), Sevilla (588), Las Palmas (570), Màlaga (540), Alacant (426) i Santa Cruz de Tenerife (358).

 

D'altra banda, les demarcacions que menys delictes d'ocupació s'hi han registrat són Sòria (6), Terol (13), Zamora i Cantàbria (17) i Segòvia (19).

 

Catalunya registra 1.713 delictes d'usurpació d'immobles el 2017

Els delictes d'usurpació d'un bé immoble a Catalunya estan molt presents. Als 343 que s'hi han registrat a la demarcació de Tarragona, s'hi sumen els 1.230 que hi ha hagut a Barcelona, xifra que els converteix amb el número 1 en tot l'estat. A més, també se n'han identificat 100 a la demarcació de Girona i 40 a Lleida.

 

Els delictes d'usurpació, des de tres mesos fins a dos anys de presó

El delicte d'usurpació d'un bé immoble sempre suposa una pertorbació de la possessió legítima d'una persona, però és diferència quan existeix violència en el moment de l'ocupació i quan no n'existeix, ja que les penes varien.

 

El Codi Penal regula els delictes d’usurpació d’un bé immoble, sense violència, a l’article 245.2 del Codi Penal, on diu: «El qui ocupi, sense l’autorització pertinent, un immoble, habitatge o edifici aliens que no constitueixin domicili, o s’hi mantingui contra la voluntat del seu titular, ha de ser castigat amb la pena de multa de tres a sis mesos».

 

Així doncs, quan s'ocupa un habitatge, si no existeix cap tipus de violència, el delicte és considerat com a lleu i serà castigat amb una pena d'una multa de tres a sis mesos. D'altra banda, quan existeix violència o intimidació per ocupar un habitatge, està contemplat amb una pena de presó que va des d'un a dos anys.

 

En aquest últim cas, el Codi Penal ho assenyala en l'art. 245.1, el qual preveu que: «Al qui amb violència o intimidació en les persones ocupi una cosa immoble o usurpi un dret real immobiliari de pertinença aliena, se li ha d'imposar, a més de les penes en què incorri per les violències exercides, la pena de presó d'un a dos anys, que s'ha de fixar tenint en compte la utilitat obtinguda i el perjudici causat».

 

Imatge de la pancarta desplegada a l'antiga casa Sant Josep | Twitter / @CraeAlliberat

 

El CRAE Sant Josep o l'Edifici Dignitat, algun dels casos a Tarragona

En els darrers mesos la demarcació de Tarragona ha vist com s'han viscut diversos casos d'usurpació. Si bé en la majoria dels casos registrats, l'ocupació es produeix en un immoble particular i amb un ús destinat a l'habitatge, hi ha determinats casos que vénen acompanyats de cert component de tipus social que es produeixen en immobles que no han estat una llar abans de ser ocupats.

 

Un dels més recents ha estat l'ocupació de l'antiga Casa Sant Josep, un antic centre d'acollida ubicat al carrer del Pintor Ignasi Mallol. En aquest cas, que es tracta d'un edifici propietat de l'empresa Fragadis, els ocupants van emetre un comunicat on asseguraven que l'ocupació respon a la voluntat de desenvolupar-hi un projecte social.

 

A Cambrils, concretament a l'edifici que ocupava la residència Montemar, s'hi ha impulsat l'Edifici Dignitat, un habitatge ocupat. Així, com en el cas de l'antiga Casa Sant Josep, un grup d'activistes es plantegen realitzar un centre social en l'antiga residència. A més, un dels activistes que vol impulsar l'Edifici Dignitat, Jorge Fernández, ha començat una vaga de fam, ja que l'Ajuntament està retardant els processos perquè es pugui empadronar al municipi.

💬 Fes clic aquí per rebre al teu mòbil l'actualitat de Tarragona. És gratis!