Aprovada la nova estructura organitzativa del Consell Comarcal de la Conca de Barberà

El Ple també va ser informat de la ratificació com a gerent del Consell Comarcal de Ramon Palou i Capdevila.
Hi haurà un total de 15 conselleries amb responsabilitats en àrees de gestió, durant el present mandat | Cedida

 

El passat dilluns 22 de juliol, el Ple d'organització va definir la nova estructura organitzativa del Consell Comarcal de la Conca de Barberà durant aquest mandat. En primer lloc es va donar compte del nomenament com a vicepresidenta de la consellera del grup comarcal d'ERC, Carme Pallàs. La nova Junta de Govern estarà integrada pel president, Josep M. Trullols, la vicepresidenta Carme Pallàs i cinc consellers comarcals: Josep M. Vidal i Ramon M. Caixal per ERC, Rosa Sánchez i Josep Amill per JxCAT, i Josep Sales per la FIC.

 

Pel que fa a les conselleries amb responsabilitats en àrees de gestió, durant el present mandat n'hi haurà un total de 15. En aquest sentit, la responsable de l'àrea d'Assistència tècnica urbanística serà Sara Janer Ferrando; de Benestar social, Josep Sales Civit; de Consum, Artur Miró Palau; de Cultura, Joan Canela Rios; d'Ensenyament, Judit Garcia Baltà; d'Habitatge, Carme Pallàs Gallego; d'Hisenda i règim intern, Ramon Caixal Homedes; d'Igualtat, Aida Morgades Agüera; d'Infraestructures i telecomunicacions, Carme Amenós Fabregat; de Joventut, esports i participació ciutadana, Ricard Miquel Cabestany; de Medi ambient, Josep Amill Canela; de Mobilitat, Josep Corsellas Corbella; de Promoció econòmica, Santi  Porta Fernández; de Sostenibilitat, paisatge i agricultura, Carme Ferrer Cervelló; de Turisme, Albert Espanyol Cabestany.

 

El Ple de dilluns  va aprovar també, entre d'altres, la nova composició de l'Organisme Autònom de Desenvolupament i del Consell d'Administració de l'Organisme de Gestió i Control dels Serveis Mediambientals. Ambdós encapçalats per Magí Trullols com a president del Consell Comarcal. Per últim, el Ple va ser informat també de la ratificació com a gerent del Consell Comarcal de Ramon Palou i Capdevila.