Les imatges de la Festa Major Montblanc 2019!

La Festa Major de Montblanc obté un notable en l'enquesta de valoració ciutadana

L'aspecte que més crítiques ha rebut de la festa és la manca d'un pla B per la pluja, com va succeir la nit del 10 de setembre que es van haver d'anul·lar els concerts

La regidoria de cultura i festes de l’Ajuntament de Montblanc ja té els resultats de l’enquesta de la Festa Major 2019.  Es va fer pocs dies després de la celebració de la festa per conèixer l’opinió de la ciutadania i poder-la millorar de cara a les properes edicions. La valoració global de la festa ha estat d'un notable, ja que la majoria de persones participants l'han valorat entre 6 i 9.

La participació, que ha sigut significativa, ha agafat una mostra de població de totes les edats, des de la joventut fins als majors de 60 anys. Si bé els resultats no es poden extrapolar al global de la població, sí que hi ha orientacions que indiquen clarament els aspectes més positius i els que necessiten millora per a l'edició del 2020. Un total de 156 persones van respondre l’enquesta online, aconseguint una valoració global de notable. 

Si s’aprofundeix més en els resultats, s’observa que la valoració de l'organització per un 65% dels enquestats és entre bona i molt bona, mentre que tan sols un 10% de les persones l'han qualificat com a insuficient. Un altre dels aspectes que es valoraven era la ubicació dels diferents actes. En aquest cas, tres quartes parts dels enquestats l'han trobat entre correcte i molt correcte, per bé que cal gestionar millor les nits de festa seguides en un mateix espai.

Cal replantejar l'acte de la Diada Nacional

Pel que fa als actes més tradicionals o bé consolidats d'edicions anteriors, cal valorar l'èxit d'esdeveniments com Cuckània, Beu les bèsties, els concerts de nit o bé el Seguici Popular. En canvi, n'hi ha d'altres que, malgrat haver rebut puntuacions positives es demana un esforç més gran per millorar-les com el Pregó de festes, un nivell més alt per la diada castellera, o els horaris de la nit de cantautors.  També cal un replantejament de l'acte de la Diada Nacional de l’11 de setembre. Cal dir que tant en aquest aspecte com en d'altres, la regidoria de cultura i festes ja està treballant per millorar-los per l'edició del 2020.

montblanc
Imatge de l'acte institucional de la Diada | Amics dels Gegants de Montblanc

En un altre sentit, malgrat que la valoració de la seguretat en general també és bona (superior al 75%), és cert que hi ha mostres d’incivisme que preocupen a la població, com els botellons o d’altres a les nits de festa.  Aquest és un dels aspectes on caldrà posar-hi atenció per tal de millorar el comportament de determinats col·lectius. Tot i aquestes mostres d'incivisme, la neteja dels carrers i places ha estat valorada com a bona o molt bona per més del 70% de la ciutadania que han realitzat l'enquesta. En aquest sentit, la brigada municipal ha realitzat esforços importants per millorar la neteja dels espais. 

Manca d'un pla B per pluja

L'aspecte que més crítiques ha rebut de la festa és la manca d'un pla B per la pluja, com va succeir la nit del 10 de setembre que es van haver d'anul·lar els concerts.  En aquest cas, també s’han iniciat gestions per evitar que l’any vinent s’hagin de suspendre determinats actes per inclemències climatològiques. 

Pel que fa als aparcaments, horaris dels actes i la publicitat també ha rebut qualificacions molt positives, entorn del 80% dels montblanquins i montblanquines, segons l'enquesta, ho valoren com a bons o molt bons. Finalment, la valoració del cartell, que ha estat d'impacte per a la població, el 65% dels enquestats l'han valorat com a bé o molt bé i tan sols un 10% l'ha valorat com a insuficient. Pel que fa als nous actes realitzats aquesta festa Major, en general, la valoració ha estat molt positiva. En destaquen el sorteig del balcó del dia 9 de setembre, quan per primera vegada els ciutadans el van ocupar en lloc dels polítics. 

montblanc
A causa del mal temps, el concert jove de 2019 es va haver de suspendre | Cedida

L'Ajuntament vol seguir potenciant el seguici infantil

També es destaca l'acte dels nascuts el 2018 i la campanya Només Sí és Sí, que han rebut una aprovació bona o molt bona per més del 80% dels ciutadans que han realitzat l'enquesta. En aquest punt, cal remarcar que el seguici infantil del dia 9 a la tarda ha rebut una valoració bona o molt bona pel 68% dels enquestats. Si bé és una valoració alta, cal enfocar més adequadament aquest acte pel proper 2020. Des de la regidoria de festes s’apunta que «volem seguir potenciant el seguici petit de Montblanc, amb un espai propi al programa d’actes de Festa Major, donant-li la importància i l’espai que es mereix».  Amb col·laboració de totes les entitats del seguici, es continuarà treballant per millorar-la any rere any.

festa-major-montblanc
A partir d'enguany, les actuacions del Seguici Popular i el Seguici infantil s'han separat | Cedida