GRUP DE FACEBOOK:

Fes click AQUÍ i uneix-te al nostre Grup Oficial de Facebook! Notícies, enquestes i moltes opinions sobre tot el que passa a les comarques de Tarragona.

L’Ajuntament de Vila-seca dona a conèixer l’organització del nou Govern Municipal

A través dels decrets l’alcalde del municipi, Pere Segura, també ha mostrat els nomenaments en relació a la direcció i gestió dels serveis municipals
Imatge de l'Ajuntament de Vila-seca. | TarragonaDiari.cat

 

L'Ajuntament de Vila-seca ja té cartipàs. L’alcalde del municipi, el recent elegit Pere Segura, ha donat a conèixer diferents resolucions i nomenaments en relació a l’organització del govern municipal i a la direcció i gestió dels serveis municipals.

 

Entre els punts més destacats dels decrets d’alcaldia, hi ha la constitució de la Junta de Govern Local, l’òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori. El batlle Pere Segura en serà el president, mentre que els vocals seran la Manuela Moya —nomenada primera Tinenta d’alcalde—, en Josep Toquero, la Lucía Teruel, en Francesc Xavier Farriol, l’Ivan Navarro, la Cristina Cid i la Rosa Esmeralda Núñez.

 

Efectes de direcció i gestió dels serveis municipals

A l’Ajuntament de Vila-seca, l’organització del govern municipal queda distribuïda en cinc grans àrees amb les següents competències genèriques: l’àrea d’alcaldia, presidida per Pere Segura; l’àrea d’hisenda, innovació i planificació, delegada per Xavier Farriol; l’àrea de cultura, coneixement i relacions cíviques, en mans de Manuela Moya; l’àrea de drets socials i participació ciutadana, exercida per Lucía Teruel; i l’àrea de serveis generals, seguretat i civisme, administrada per Josep Toquero.  

 

Aquestes delegacions genèriques inclouen les facultats de direcció, organització i impuls de l’àrea i, en el seu cas, de les regidories delegades incloses en la mateixa. No comprenen, però, les facultats de resoldre a través d’actes administratius que afectin a tercers, exceptuant que es faci constar expressament.

 

Delegacions especials en relació a la gestió de competències municipals

Pel que fa a la delegació especial d’Hisenda i Planificació inclou totes les que hagin estat assignades a l’Àrea d’Hisenda, Innovació i Planificació, exceptuant-ne les relatives a Innovació i Noves Tecnologies, les quals es gestionen des de la d'Innovació i Turisme.

 

Tanmateix, les Polítiques d’Igualtat Social i de Gènere, així com les relatives a l’Esport, queden excloses de les delegacions d’Acció Social i de Cultura, Coneixement i Relacions Cíviques. Aquestes es tramiten a les delegacions de Polítiques d'Igualtat i Habitatge i de l'Esport. 

 

Pel que fa a la representació de Serveis Generals, Seguretat i Civisme, inclou totes les competències assignades a la respectiva àrea, excepte els assumptes del nucli de la Pineda —els quals compten amb una delegació pròpia—, i la vocalia permanent en la Junta Local de Seguretat de Vila-seca.