ÚLTIMA HORA

Agredeixen un revisor de tren al seu pas per l'estació de Sant Vicenç de Calders

ATENCIÓ

Desapareix un noi de 20 anys prop d'una séquia a les comarques de Girona

Oberta la convocatòria de subvencions per a la realització d'activitats culturals i festives a Cambrils

Les sol·licituds es poden fer a l'Oficina d'Atenció Ciutadana fins al 13 de maig
Imatge d'arxiu de la Nit del Foc de Cambrils. | Laia Solanellas
 

L'Ajuntament de Cambrils ha aprovat atorgar un ajut econòmic a entitats i particulars que organitzin alguna activitat cultural o festiva al municipi de Cambrils i que complementin i supleixin la competència municipal. Les persones i entitats que estiguin interessades a rebre aquestes subvencions podran presentar una sol·licitud en línia o a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania fins al dia 13 de maig.

 

Les peticions s’hauran de presentar en model normalitzat i hauran d’anar acompanyades de la documentació corresponent. Tota la informació sobre aquesta convocatòria es pot trobar en aquest enllaç.

 

Els objectius d'aquesta acció són per promoure la cultura de Cambrils

L’objectiu d’atorgar aquests ajuts econòmics és, principalment, millorar la cohesió social de la ciutat, promovent el teixit associatiu i afavorint la cooperació entre el sector públic i el sector privat. D’altra banda, també es pretén donar suport a entitats, grups i particulars que treballen en l’àmbit cultural i festiu i, d’aquesta manera, també es dóna suport a les activitats culturals que organitzen i que són d’interès general i promouen l’activitat local de Cambrils.

 

Aquesta acció preveu estimular i fomentar el moviment associatiu com a dinamitzador de l’activitat cultural i festiva, donant suport als grups de ciutadans que fan una tasca cívicocultural i que intenten promoure la creació de noves formes de participació i d’incidència social en l’àmbit cultural i festiu. Finalment, l’Ajuntament vol possibilitar el creixement cultural, quantitatiu i qualitatiu i donar suport a les programacions estables amb tradició cultural i festival del municipi.

 

Bases per a la presentació de les sol·licituds

Aquests ajuts econòmics aniran destinats tant a programes anuals que es recullin en el pla d’activitats ordinàries i habituals com a programes d’activitats específiques i que no acostumen a estar en el programa d’activitats culturals. Destacar que per poder fer la sol·licitud d’aquest ajut ha d’estar aprovada la justificació de l’any 2018. En aquest enllaç es poden consultar els criteris per a la valoració de les sol·licituds i altres informacions a les bases reguladores.

 

La Llei estableix que certs col·lectius, els quals inclou les persones jurídiques , professionals de col·legiació obligatòria, entitats sense personalitat jurídica i empleats públics, han de relacionar-se amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics per poder realitzar qualsevol tràmit administratiu. D’aquesta manera, a partir d’ara, és obligatori fer les tramitacions electròniques a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Cambrils a través d’aquest enllaç, perquè l’Oficina d’Atenció Ciutadana no acceptarà documents en paper per part d’aquests col·lectius.