Salou es compromet amb el canvi climàtic i la reducció d'emissions

L'Ajuntament ja prepara el seu Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima, que serà l'eina per assolir el compromís de reducció d'emissions
Salou ha començat a treballar en l'elaboració del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima | isma llanes

 

L'Ajuntament de Salou ha començat a treballar en l'elaboració del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC), l'eina que guiarà la localitat a l'assoliment dels compromisos de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle més enllà del vint per cent per al 2020 i del 40 per cent el 2030 respecte al 2005. A més, el compromís engegat pel consistori inclou l'obligació d'avaluar els riscos i vulnerabilitats del poble derivats del canvi climàtic.

 

El PAESC és un element fonamental per aconseguir els objectius que marca el «Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia», una iniciativa de la Unió Europea per tal de lluitar contra el canvi climàtic en l'àmbit municipal, a la qual Salou es va adherir el gener de l'any 2016. L'elaboració del PAESC es durà a terme en diferents fases, la primera de les quals es va iniciar el passat mes d'abril quan es van reunir l'alcalde salouenc, Pere Granados, juntament amb els representants de la Diputació de Tarragona i l'equip destinat a donar assistència tècnica a l'Ajuntament.

 

Fer inventari, analitzar la situació de Salou i definir estratègies

La primera fase del pla consistirà a fer un inventari en l'àmbit municipal dels consums energètics i d'emissions de gasos d'efecte hivernacle associades als sectors d'activitat principals, i en realitzar avaluacions energètiques a diversos equipaments municipals. Aquesta primera part, serveix per analitzar la situació actual de Salou i posteriorment definir l'estratègia d'actuació més ajustada.

 

Amb els resultats obtinguts, es definiran aquestes accions tant en l'àmbit municipal com en el del mateix Ajuntament per actuar en camps diversos, com ara en el foment de la mobilitat sostenible i l'ús del transport públic, l'estalvi energètic en l'enllumenat públic i l'aplicació de mesures de millora energètica als edificis de l'Ajuntament, entre altres. Simultàniament, s'avaluaran els riscos i les vulnerabilitats climàtiques del poble davant el canvi climàtic per tal de definir l'estratègia d'adaptació, mitjançant accions que permetran incrementar la capacitat d'afrontar els riscos identificats. 

 

Un element important en el procés de definició de les accions del PAESC, tant de mitigació com d'adaptació al canvi climàtic, serà la participació dels diferents actors locals, i per això, es demanarà la participació de la ciutadania i el compromís del personal de l'Ajuntament.