Torni vostè demà...

Sembla mentida que el 2017 hàgim d'escriure aquest article d'opinió fent referència a un article del 1883 on Mariano José de Larra va esgrimir una àcida crítica al pecat capital de la mandra centrant-se en l’embolicada administració pública espanyola de la dècada dels trenta del segle XIX.

 

I per què ho fem? D’una banda, pel passat ple del Vendrell celebrat el 28 de desembre, on el públic assistent va comprovar com a un se li pot quedar cara d'innocent per unes declaracions de l'actual tinent d’alcalde —anterior interventora del nostre Ajuntament— sobre la contractació d'uns professors per a l'Escola de Música Pau Casals.

 

Al ple, des del grup Popular també vam exigir al titular d'Urbanisme lideratge i energia per millorar l'eficàcia i l'eficiència del seu departament. Quan vam començar el mandat, un permís d'obres es concedia en sis mesos i, transcorreguts tres anys, es triguen vuit mesos. Algú pot estar satisfet? Davant de tal ineficiència, suposem que ni els ciutadans ni els mateixos treballadors del departament ho estaran. Els assistents al ple, en el seu torn de paraula, van fer públic com unes peticions o instàncies sobre serveis d'obligat compliment per part de l'administració ni s’havien contestat ni s’hi havia actuat passats sis mesos. La cara d'innocents que se'ls va quedar quan la resposta de l'equip de govern va ser una versió moderna del ‘torni vostè demà’.

 

També se'ls va quedar cara d'innocents a les 250 famílies que van signar una petició reclamant la contractació de professors per a l’EMMPAC. No entenem com, en unes declaracions a TV el Vendrell, l'actual tinent d'alcalde contesta amb la pitjor versió del ‘torni vostè demà’, que no és altra que donar les culpes a un tercer. O, com s'explica en l'article de 1883, «és més fàcil negar les coses que assabentar-se d’elles». Tinent d’alcalde, per cert, que té un càrrec públic des del 1984, amb responsabilitats en les més altes àrees de gestió del nostre Ajuntament i amb responsabilitats en contractació, hisenda i gestió d'impostos.

 

Des de la CE del 78, i a tota Espanya, els ciutadans tenen drets davant les administracions públiques i estan protegits per llei. L'anterior Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modernitzada i transformada en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Els treballadors i càrrecs polítics de l'administració pública han de ser estrictes en les seves funcions, que no són altres que servir els ciutadans, i també estrictes en el compliment de les lleis que emparen els drets dels ciutadans davant l'administració local del seu Ajuntament. Mentre ja hi ha ajuntaments a Espanya que es comuniquen amb els seus ciutadans per Whatsapp, al Vendrell encara no hem incorporat una app per gestionar les incidències o desperfectes en els equipaments urbans.

 

En les seves declaracions, la tinent d’alcalde diu que per complir amb els informes que exigeix ​​la llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, l'Ajuntament no pot complir de manera eficaç i eficient amb altres comeses. Volem recordar a la senyora Eva Serramià, amb excedència del càrrec en el departament d'Intervenció des del 2015, que si hagués existit un compliment estricte de les normes abans del 2012 (llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú), el govern d'Espanya no s'hauria vist obligat a intervenir l'Ajuntament ni a vigilar tant de prop la marxa administrativa d’aquest. La prova que l'Ajuntament no ha practicat un estricte compliment de les normes és la posició, número 15, que ocupàvem a 31 de desembre del 2014 en el rànquing de poblacions (+ 7.000 habitants) més endeutades d'Espanya, segons fonts del Ministeri d'Hisenda. El deute per habitant era de 2.229 euros en aquell moment.

 

Els projectes polítics necessiten tenir objectius clars i un alt grau de qualitat i excel·lència en la prestació de serveis al ciutadà. En l'actualitat, al Vendrell els projectes polítics que representen PSC i PdeCat són projectes esgotats. Necessitem projectes polítics amb energia suficient per a escometre els temps d'avui. I passar del ‘torni vostè demà’ actual al ‘no es preocupi, nosaltres ens ocupem’ amb garanties, a més d'excel·lència i qualitat.
Comentaris
ppet
Sr. Merino vagi a Aviles a fer politica que aqui sembla que no en té ni idea.

envia el comentari