Imatge de l'edifici d'Aigües de Reus

Aigües de Reus concedeix el 2020 la xifra més alta d’ajuts socials dels darrers anys

Es van atorgar un total de 2.523 ajudes, un 21,8% més que l'any anterior

L'empresa municipal Aigües de Reus va concedir, al llarg del 2020, un total de 2.523 ajuts socials a famílies de la ciutat. D'aquests, 418 corresponen a clients que gaudeixen de la 'tarifa social', mentre que 1.113 són bonificacions per a famílies nombroses. Aquests més de 2.500 ajuts representen la xifra més elevada d'ajuts socials dels darrers anys, des que es van activar aquests ajuts el 2013. Aquestes ajudes estan dissenyades per a aquells clients i famílies que tenen problemes puntuals a l'hora de fer front al pagament del servei.

Així doncs, aquests ajuts per combatre la pobresa energètica van pujar fins als 101.509 euros el 2020, el que suposa un 21,8% més que l'any anterior. Pel que fa al número total d’ajuts concedit al llarg dels darrers anys, l’evolució ha estat la següent: 1.049 (2013), 1.355 (2014), 1.942 (2015), 2.297 (2016), 2.184 (2017), 2.260 (2018), 2.387 (2019) i 2.523 (2020).

El 2020, doncs, es van repartir 2.523 ajuts socials, repartits en diversos apartats. Un total de 418 famílies s'han beneficiat d'una 'tarifa social' en trobar-se en risc de pobresa energètica. D'altra banda, s'han donat 838 bonificacions per diversos conceptes a famílies que ja perceben alguna de les bonificacions solidàries a través de Serveis Socials de l'Ajuntament. En paral·lel, també s’han concedit 154 fraccionaments i ajornaments de factures pendents.

Des d'Aigües de Reus apunten que els 2.523 ajuts atorgats també inclouen la rebaixa que s'aplica a la factura en el cas de les famílies nombroses, en gaudir d'ampliacions en els blocs de consum. En el cas de les famílies nombroses, un total de 1.113 es van beneficiar de les bonificacions al llarg de 2020.

Tarifa social per a col·lectius vulnerables, diversos ajuts socials i famílies nombroses

Dins dels ajuts socials hi ha l'anomenada 'tarifa social', orientada a aquelles famílies considerades «vulnerables» i que es troben en risc de pobresa energètica. A aquesta tarifa s’hi poden acollir aquelles persones que tinguin una pensió mínima contributiva o SOVI (assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa) per jubilació, viduïtat o incapacitat permanent, les famílies amb tots els membres en situació d’atur, els col·lectius d’especial protecció i les persones que es troben en situació de risc d’exclusió residencial segons la Llei 24/2015.

En segon lloc Aigües Reus disposa d'un seguit d'ajuts solidaris amb forma de bonificacions, com ara ajornaments, fraccionaments o bonificació del deute acumulat, entre d'altres. L’ajut solidari és una iniciativa gestionada en col·laboració amb Serveis Socials i dirigida al col·lectiu de persones que estan en situació de precarietat econòmica. Aquest ajut es basa en el pagament de l’import total o parcial de les factures emeses per Aigües de Reus a aquells abonats d’ús domèstic als quals Serveis Socials consideri necessari ajudar econòmicament. Per gaudir d’aquest ajut cal que Serveis Socials ho sol·licitin a Aigües de Reus.

En tercer lloc, Aigües de Reus té previst un paquet d'ajuts a la factura per a famílies nombroses, que els permet gaudir d'ampliacions en els blocs de consum. També poden accedir a aquestes bonificacions de família nombrosa aquelles famílies monoparentals que compleixin alguns requisits.