Montserrat Vilella fa balanç positiu dels ajuts socials a més de 800 persones al 2018

El programa d'ocupabilitat de persones en situació de risc d'exclusió social es basa en dos projectes que formen i orienten en la inserció laboral
La regidora de Benestar Social, Montse Vilella ha fet un balanç del programa amb tres persones ateses | Cedida

 

A Reus fins a 800 persones han tingut l'oportunitat d'entrar al món laboral mentre es trobaven en situació de vulnerabilitat a partir de diverses iniciatives d'orientació, formació i acompanyament en la inserció laboral. Projectes que motiven a les persones amb edat ocupacional i situació d'atur a millorar el seu perfil per trobar una oportunitat laboral.

 

Insercció a persones en risc d'exclusió social

Durant l'any 2018 el servei de Benestar Social va atendre a 400 unitats familiars, que suposen 800 persones per guiar-les cap al món laboral. El 40% de les persones que es van atendre, tenen més de 45 anys. Respecte als anys que porten a l'atur, la majoria de persones porten de 0 a 5 anys aturades. En l'àmbit formatiu, un 25% no tenen estudis i un 70% són analfabets digitals. Per tant, un total de 404 són les famílies ateses.

 

Projectes ocupacionals basats en la cerca de treball

D'altra banda també s'aposta per la formació, per aquest motiu 59 persones s'han derivat a processos de formació, com poden ser l'alfabetització, la introducció al món digital o la formació ocupacional. Però la bona notícia és que 92 persones han trobat una feina, a partir d'aquests projectes ocupacionals.

 

Programa orientatiu «Apodera't»

L'Àmbit d'Ocupabilitat de la Regidoria de Benestar Social treballa bàsicament amb dos projecte ocupacionals. El programa «Apodera't» va destinat a aquelles famílies que són beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) i es basa en l'acompanyament i la inserció en el mercat laboral. Aquest programa té una durabilitat de dos anys i per tant, encara estarà actiu fins a desembre d'enguany.

 

Programa formatiu Escola d'Adults Marta Mata

D'altra banda, també es desenvolupa l'activitat de l'Escola d'Adults Marta Mata, que organitza grups de persones que es troben en situació d'atur per aprendre un idioma amb l'objectiu de facilitar el fet de trobar una feina. Durant cinc hores setmanals els usuaris d'aquest servei han après un idioma descentralitzant el servei al Centre Cívic Llevant de Reus.