Tarragona Digital

Telegram : +34 639 048 422

E-Mail: info@tarragonadigital.com

El Pla de Salut de Reus planteja actuacions des de tots els àmbits

El nou programa concep la salut des de totes les àrees d'actuació de l'Ajuntament
Noemí Llauradó, regidora de Salut de l'Ajuntament de Reus | Cedida

 

ACTAULITZACIÓ 16/10

El Pla de Salut de Reus s'ha de desenvolupar entre 2018 i 2022. Engloba «43 accions concretes per millorar la salut i la prevenció entre la ciutadania», i vol basar la concepció de la salut en cinc nous eixos que se sumaran al que correspon pròpiament a l'atenció sanitària. Es vol abordar aquesta qüestió des de l'estabilitat econòmica; l'educació i la cultura; el context social i comunitari; l'entorn, el veïnatge i el medi ambient; i la governança i les competències municipals.

  

En l'àmbit econòmic, es plantegen actuacions com la creació de clàusules socials «per una contractació pública social i èticament responsable». En cultura es volen generar nous espais culturals, mentre que en el capítol de context social es proposen ajuts al comerç de proximitat, que es qualifica d'«agent de salut». Pel que fa a l'atenció sanitària pròpiament dita, es volen crear grups d'ajuda mútua i sensibilitzar en alimentació saludable.

 

Per últim, en l'àmbit d'entorn, veïnatge i medi ambient l'Ajuntament canviarà els seus subministradors d'energia per aquells que treballin amb energia verda i analitzarà i controlarà la qualitat de l'aire. La darrera àrea de treball és la de governança i competències municipals, on es vol implementar els conceptes de 'salut' i 'ciutat saludable' als futurs plans estratègics que es redactin.

 

Una de les caminades del programa 'pas a pas' | Jordi Olària

 

El concepte de salut a Reus podria patir un canvi de paradigma. Aquesta és la premissa sobre la qual el govern municipal planifica el Pla de Salut, un document que es presentarà públicament aquest dimecres, però que aquest dimarts ha estat aprovat pel plenari municipal. A grans trets, l'objectiu principal és vetllar per la salut i potenciar-la més enllà de l'àmbit estrictament sanitari.

 

«Potser no som prou conscients de tot el que fem en salut», considera Noemí Llauradó, regidora de Salut de l'Ajuntament de Reus. És per això que el nou Pla de Salut municipal vol fer èmfasi en les actuacions i dinàmiques que ja es duen a terme en altres àrees que tenen vinculació directa amb aquesta. A més, també ha de servir per planificar fins a 43 actuacions concretes impulsades des de totes les àrees municipals.

 

El plenari municipal de Reus durant la sessió d'octubre | Jordi Olària

 

El Consell Municipal de Salut ha de ser l'òrgan que estipuli, ajusti i avaluï el Pla de Salut que, per començar, implica elaborar un «mapa d'actius de salut» de la ciutat. Més que equipaments concrets, aquest mapa ha de ser un llistat d'activitats i polítiques que tenen incidència directa en la salut de la ciutadania sense que en sigui el seu objectiu primordial. Alguns exemples són, segons s'ha avançat al plenari d'aquest mes d'octubre, el programa 'pas a pas', o el 'bus a peu'.

 

Una primera mesura d'aquest Pla de Salut ha estat fer una radiografia de l'estat de salut de la ciutat de Reus i els seus habitants. El projecte vol tenir en compte tots els aspectes possibles a l'hora de valorar què es fa i què es pot fer de nou o d'una millor manera per a la salut. Per fer-ho possible s'ha treballat a partir de les dades que pot oferir l'administració sanitària, però amb la voluntat que, a l'hora de posar-lo en pràctica, aquesta sigui només una pota més de les que ha de tenir el projecte.

Comentaris