NOVETAT

Totes les notícies del tsunami democràtic gratis al teu mòbil

Tarragona, a la cua de les capitals espanyoles en matèria mediambiental

Segons l'Observatori de Sostenibilitat la ciutat té greus problemes ambientals, així i tot aprova en temes com la transparència i la cooperació o en sostenibilitat econòmica
Imatge de Tarragona | TarragonaDigital

 

Males notícies per Tarragona. La capital del Tarragonès té els pitjors resultats en matèria mediambiental de totes les ciutats capital de província de l'estat espanyol. Així es desprèn de l'Observatori de Sostenibilitat que té en compte els objectius de l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de l'ONU. L'Observatori ha tingut en compte 59 indicadors per avaluar el grau de sostenibilitat econòmica, ambiental, social i de transparència de les principals ciutats de l'estat.

 

Tarragona, per sota de la mitjana en sostenibilitat global

Pel que fa als resultats globals, és a dir, el resultat mitjà de tots els indicadors, Tarragona ocupa la posició 35 en sostenibilitat global de 52 ciutats espanyoles. Lideren la llista Vitòria, Madrid, Barcelona, Donostia i Bilbao.

 

Això si, Tarragona ocupa la posició 52 de 52 pel que fa a sostenibilitat ambiental. Pel que fa a l'econòmica ocupa el lloc 14 i el 38 en sostenibilitat social. Això si, s'emporta el 13è lloc en el rànquing de transparència i cooperació.

 

Medi ambient, una assignatura pendent per Tarragona

L'Observatori té en compte diversos paràmetres que Espanya, pel fet d'haver firmat els compromisos de l'ONU, ha de complir d'aquí a 2030. Són doncs, també, les ciutats les que s'han de responsabilitzar d'aquests objectius. Pel que fa a la sostenibilitat mediambiental l'Observatori ha tingut en compte temes com el consum d'aigua per capita, les emissions de gasos, la contaminació atmosfèrica, els espais verds per habitant, el percentatge de platges urbanitzades, la generació de residus per habitant per any o la contaminació sonora, entre altres aspectes.

 

Osca, Vitòria i Almeria lideren aquesta llista segons l'Observatori per la bona qualitat de l'aire, els baixos nivells de soroll, l'excel·lent reducció de residus municipals i els elevats nivells de reciclatge, així com la proporció d'espais verds. En canvi, Tarragona destaca per tenir emissions fixes molt vinculades a la instal·lació de pols industrials i energètics importants.

 

A més d'això, però, hi ha quatre ciutats que no han presentat la informació que marca el Pla d'Acció contra el soroll i per això se'ls ha donat la més baixa puntuació, entre elles es troba Tarragona, a més de Toledo, Ourense i Lleida.

 

Sostenibilitat social, molt camí per recórrer

Pel que fa a la sostenibilitat social Tarragona se situa per sota de la meitat de la taula, ocupant el lloc 38 de 52. Aquest paràmetre té en compte tots els aspectes que fan referència a l'accés a l'habitatge, el grau de criminalitat, temes demogràfics com l'esperança de vida o el percentatge de població major de 16 anys o major de 65. Temes relacionats amb l'educació, com ara la despesa en ensenyament, el percentatge de població amb un nivell educatiu mitjà o alt, el nombre de nens que reben educació infantil, etc.

 

També té en compte temes relacionats amb la bretxa de gènere, les denuncies per violència de gènere, o coses relacionades amb la mobilitat com ara el grau d'accidentalitat. A més, també es contemplen aspectes sanitaris com la despesa en salut o el nombre de llits hospitalaris per cada 10 mil habitants. I temes relacionats amb els serveis municipals.

 

Les millors ciutats espanyoles en sostenibilitat social són Vitòria, Sòria, Àvila, Osca i Logronyo. I les que es troben a baix de tot de la taula són Ceuta, Huelva, Sevilla i Melilla.

 

Transparència i economia, els millors resultats

Tarragona ocupa el lloc 14 de 52 pel que fa a sostenibilitat econòmica. L'Observatori ha tingut en compte aspectes com la desigualtat i la pobresa, la taxa d'atur, joves en atur, pressupost municipal per càpita, la renta per habitatge o la taxa de pobresa infantil, entre alteres coses, que també inclouen les pernoctacions en hotels per nombre de llits disponibles.

 

A més, Tarragona ocupa la posició 13 en temes de transparència i cooperació que fan referència al pressupost per projectes de cooperació, la participació en xarxes de ciutats sostenibles i la transparència en l'administració municipal.

 

Vitòria, millor ciutat de l'estat en sostenibilitat en general

La capital del País Basc s'emporta la millor nota en la mitja de tots els indicadors estudiats en aquest Observatori. L'Observatori destaca que la ciutat té una elevada renta mitjana per habitatge. I diu, que tot i l'elevat preu de l'habitatge la ràtio de renda disponible en comparació amb aquest preu «és raonable».

 

«L'accés a l'habitatge està garantit per les polítiques locals de lloguer, especialment entre joves i divorciats», diu l'estudi. També destaquen que la ciutat ofereix una «excel·lent» distribució dels esforços pressupostaris cap a temes socials importants.

 

Per tots aquests components Vitòria obté resultats positius en gairebé tots els paràmetres, només té resultats negatius en l'11% dels indicadors. Aquests indicadors negatius fan referència a l'homogeneïtzació de les fonts de treball, amb poca diversificació, i una ràtio baixa d'empreses per població resident. Diu l'estudi, a causa del «caràcter funcionarial» de la ciutat.

 

Destaca, però, la qualitat de vida, molt alta. Té, no els millors però gairebé, indicadors d'atur i de pobresa. I apunten que hi ha certa homogeneïtat entre els barris pel que fa a les condicions de vida i les dotacions de serveis. És, de fet, la millor ciutat de les 52 analitzades en aquest aspecte. «Té la ràtio més gran d'espais verds per habitant», de totes les ciutats analitzades.

💬 Fes clic aquí per rebre al teu mòbil l'actualitat de Tarragona. És gratis!

Comentaris