ÚLTIMA HORA

Agredeixen un revisor de tren al seu pas per l'estació de Sant Vicenç de Calders

ATENCIÓ

Desapareix un noi de 20 anys prop d'una séquia a les comarques de Girona

Delimiten les àrees de nidificació d'ocells marins i litorals al Delta de l’Ebre

El Parc Natural actua a la punta del Fangar, a l’illa de Buda, a la Punta de la Banya i a la bassa del Garxal
Delimiten les àrees de nidificació d'ocells marins i litorals al delta de l’Ebre | TarragonaDigital

 

El Parc Natural del Delta de l’Ebre ha començat a delimitar —amb fil, cordes, pals i senyalització informativa— les principals àrees de nidificació d’ocells marins i litorals que arriben a la primavera al delta per nidificar. Concretament, l’operació s’ha dut a terme a la punta del Fangar, a l’illa de Buda, a la Punta de la Banya i a la bassa del Garxal.

 

La brigada de manteniment del parc, integrada per personal de Forestal Catalana, és l’encarregada de delimitar gairebé 30 quilòmetres de litoral durant un període d’entre tres i quatre setmanes. L’objectiu és preservar àrees aïllades de l’activitat humana per afavorir la reproducció de les aus. A la Punta de la Banya i a l’illa de Buda s’han instal·lat senyals informatives i tanques amb fil, per tal d’evitar el trànsit de persones i de vehicles per la platja.

 

El Delta atrau les aus per a reproduir-se

El Fangar acull algunes de les colònies nidificants d’ocells marins més importants de l’Estat, sobretot pel que fa al grup dels xatracs (Sterna) i, alguns anys, també de gavina capblanca (Chroicocephalus genei). A més, espècies no colonials com el corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) o la garsa de mar (Haematopus ostralegus) troben al Fangar llocs idonis per a reproduir-se.

 

Les colònies s’instal·len durant l’abril i les postes poden allargar-se fins a final de juliol. Els xatracs fan un niu molt senzill a l’arena mateixa, on els ous i els polls són molt mimètics amb l’entorn. Les colònies són molt sensibles als destorbs humans i és freqüent que els animals les abandonin si se’ls molesta. Per aquest motiu, a les principals zones de nidificació s’ha optat per aplicar mesures de protecció especials com la delimitació de l’àrea i la senyalització informativa.

 

Els flamencs són l'espècie més emblemàtica del Delta de l'Ebre | ACN

 

Tancament provisional de la platja del Garxal

En el cas del Garxal, a banda de reforçar la senyalització perimetral entre la llacuna, el mar i les dunes, s’ha restringit l’accés temporalment per la platja, des del 8 d’abril fins a la finalització de l’època de nidificació, cap a final de juliol. El tancament provisional de la platja del Garxal pretén garantir la viabilitat d’una zona propícia de cria de diverses espècies protegides, com ara la garsa de mar, el xatrac menut (Sterna albifrons) i el corriol camanegre.

 

Aquestes delimitacions al Fangar i Garxal es mantindran sobre el terreny fins que els polls puguin volar i independitzar-se, habitualment a principis d’agost. Per garantir l’èxit reproductor també es prohibeix portar els gossos sense lligar i creuar pel mig de les àrees de cria.

 

Reforç de la informació al públic

Enguany, el parc ha instal·lat tres casetes de fusta per millorar la informació i la vigilància en les àrees de nidificació del Fangar, el Garxal i l’illa de Buda, des de Setmana Santa fins a l’agost, amb personal informador els caps de setmana. Uns plafons informatius donen indicacions de com accedir-hi sense produir danys a les colònies d’ocells.

 

També et pot interessar: