Els peixos del tram final de l'Ebre superen els nivells de mercuri permesos

L'informe anual de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre també ha detectat quantitats perilloses d'altres tòxics
Imatge del tram de l'Ebre amb la rampa per a peixos. Al fons, la central nuclear d'Ascó | ACN

 

Els peixos analitzats en tres punts diferents del tram final del riu Ebre —Ascó, Benissanet i Campredó, a Tortosa— per part de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre superen els límits màxims de mercuri i, en el cas concret d'Ascó, també se sobrepassen els valors d'hexaclorobenzens —un fungicida contaminant— permesos per les normes de qualitat ambiental (NCA), establertes a la legislació espanyola.

Informe anual de substàncies perilloses a l'Ebre

Així ho revela l'informe anual de la Xarxa de Control de Substàncies perilloses que elabora la CHE, en un estudi que analitza els diversos incompliments que es duen a terme en matèria de contaminants al curs fluvial de l'Ebre.

 

Malgrat que, en el cas dels sediments la normativa no marca límits màxims, les concentracions de metall pesant són força significatives en els fangs dels municipis d'Ascó i Benissanet.

Insecticida prohibit a Ascó i Campredó

L'estudi, d'altra banda, també destapa «concentracions significatives de DDT» en els peixos d'Ascó i Campredó, així com la presència d'aquest insecticida, prohibit des de fa dècades, als fangs d'aquestes estacions de mostreig.

 

Per contra, i segons l'informe de l'organisme de conca fluvial, les mostres preses no han revelat cap presència significativa de contaminants al tram final del riu. Tot i això, i malgrat situar-se per sota dels nivells que recomana la NCA, les estacions del curs baix del riu Ebre tenen els valors d'arsènic més alts de tota la conca.

 

Mercuri, tot segueix pràcticament igual

Tal com explica la CHE, la presència de mercuri en sediments i en concentracions per sobre del nivell màxim que permet la NCA en els peixos, detectats pràcticament en la totalitat de les estacions del curs del riu, ja són coneguts i, segons diuen, componen una fotografia «similar a la dels últims anys». Aquesta detecció, però, és d'especial importància en el cas del riu Cinca, aigües avall de Monsó, a Osca.

 

En el global de la conca de l'Ebre, els principals incompliments se situen a l'afluent Gállego, també situat a Osca, per la presència HCH's (hexaclorur de ciclohexà), així com a Zadorra, a Álaba, on s'hi ha trobat la mateixa substància, que s'origina a partir dels lixiviats d'un abocador.