Nàstic, LaLiga, mitgetes, recurs

Els càstigs de LaLiga si es demostra la culpabilitat grana en l'arreglament del Huesca-Nàstic

L'estament dirigit per Javier Tebas contempla sancions molt dures en cas que es demostri qualsevol acció per predeterminar, determinar o alterar el resultat d'un partit

Les declaracions d'Iñigo López sobre l'arreglament del Huesca-Nàstic del maig del 2018 han provocat un autèntic terratrèmol en el món del futbol espanyol. Les paraules de l'actual jugador del Deportivo han aconseguit que les mirades sobre l'escàndol de les apostes en el futbol estatal hagin passat al terreny de joc davant les afirmacions d'aquest esportista assegurant que el partit entre els aragonesos i els tarragonins estava arreglat.

Això ha provocat que el Jutge de Disciplina Social de LaLiga hagi decidit obrir un procediment d'informació reservada aquest matí i que, a hores d'ara, la Sociedad Deportiva Huesca i el Club Gimnàstic de Tarragona estiguin sent investigats. Tot i que des de LaLiga es deixa clar que es treballa sense prejutjar ni predeterminar les concretes infraccions de la possible comissió, anuncia que vol deixar clar que va succeir per obrir un expedient disciplinari o arxivar la causa. Ara bé, en el cas d'obrir un expedient disciplinari i es demostrés que el Nàstic o el Huesca com a clubs són culpables d'arreglar el resultat de l'encontre, les sancions per part de LaLiga serien molt contundents.

Descens de categoria i multa econòmica

Qualsevol que hagi estat pendent de l'actualitat del CF Reus en els darrers mesos, trobarà la següent informació quelcom familiar. L'article 69.2.i dels Estatuts Socials de LaLiga deixa clar que es considera una infracció molt greu «les actuacions dirigides a predeterminar, determinar o alterar en qualsevol temps i/o forma, mitjançant preu, intimidació o simples acords, el resultat d'un partit o competició». Segons les paraules d'Iñigo López, aquest seria el cas del Huesca-Nàstic.

Nou Estadi, Nàstic, graderia
El Nàstic, a l'espera d'esdeveniments | Joan Alfons López

Cometre aquesta infracció té quatre tipus de càstigs diferents que s'estableixen en l'article 78.B dels Estatuts. Si el Jutge de Disciplina Social de LaLiga no considerés d'especial gravetat la confirmació d'aquest possible arreglament (que no sembla el cas), el càstig només seria el d'un advertiment. Ara bé, si es considera que és un cas especialment greu, la sanció conseqüent seria un descens de categoria. Tenint en compte que els grana ja han descendit a Segona B, competició fora de l'abast de LaLiga, aquesta sanció ja no tindria efecte sobre els tarragonins. Això sí, es descarta totalment que el club nastiquer, en cas de ser considerat culpable, pogués quedar exclòs del futbol professional per un termini de temps com li ha passat al CF Reus perquè no cauria en l'agreujant de reincidència. Més enllà del càstig disciplinari i/o administratiu, n'hi hauria un d'econòmic que aniria des dels 90.151,83 als 180.303,63 euros.

D'altra banda, si la RFEF decidís entrar de ple en la investigació dels fets, el possible càstig seria semblant, tal com s'especifica en els Estatuts de l'estament presidit per Luis Gil: «El club directament beneficiat per les conductes descrites en l'apartat 1 (infracció molt greu) del present article, podrà ser sancionat amb la pèrdua de categoria, en el cas que es pugui demostrar algun vincle amb els autors de la infracció». Pots consultar els extractes dels estatuts de LaLiga i de la RFEF, a continuació.

Nou Estadi, Nàstic, banqueta
Imatge d'arxiu de la banqueta del Nàstic | Joan Alfons López

Estatuts Socials de LaLiga

Article 78.B

B) Per la comissió de les infraccions enumerades en l'article 69, apartat 2.- (molt greus) es poden imposar les sancions següents:

 

1.- Advertiment

a) Per la comissió de les infraccions previstes en els apartats f), j) i k), quan l'incompliment no fos superior a tres mesos, comptats a partir del moment en què la prestació fos exigible, d'acord amb el que preveu l'esmentat article.

b) Per la comissió de les infraccions previstes en els apartats b), d), e), i) i n), quan l'incompliment no revesteixi especial gravetat

c) Per la comissió de la infracció prevista en l'apartat c), g), i h) de l'article 69.2 dels presents Estatuts

2.- Descens de categoria

a) Per la comissió de les infraccions previstes en els apartats f), j) i k), quan l'incompliment es demora més de tres mesos, comptats a partir del moment en què la prestació fos exigible, d'acord amb el que preveu l'esmentat article

b) Per la comissió de les infraccions previstes en els apartats b), d), e) i i), quan l'incompliment revesteixi especial gravetat. La comissió de les infraccions previstes en els apartats l), m) i n) podran ser qualificades com d'especial gravetat

c) Per la comissió de la infracció prevista en els apartats c), g), h) i n) de l'article 69.2 dels presents Estatuts, quan concorregués l'agreujant de reincidència.

3.- Expulsió, temporal (de tres a cinc anys) o definitiva, de la Societat Anònima Esportiva o Club.

Correspon la imposició d'aquesta sanció, en els supòsits previstos en els apartats b), d), e), i), l), m) i n) quan l'incompliment revesteixi especial gravetat i concorregués l'agreujant de reincidència.

4.- Sancions de caràcter econòmic

L'Òrgan Disciplinari imposarà com a accessòria de la sanció principal, multa per l'import que a continuació s'assenyala, això sense perjudici del rescabalament dels danys econòmics causats

 

a) Pel nº 1, apartat B) de l'article 78, multa de 30.051,61 €. fins 90.151,82 €

b) Pel nº 2, apartat B) de l'article 78, multa de 90.151,83 € fins 180.303,63 €

c) Pel nº 3, apartat B) de l'article 78, multa de 180.303,64 € fins 300.506 €.

 

Les sancions econòmiques s'adequaran a les circumstàncies concurrents en cada supòsit.

 

Estatus de la RFEF

Article 75. Predeterminació de resultats

1.Tota conducta dirigida a la predeterminació de resultats, serà considerada com a infracció molt greu, i serà sancionada d'acord amb el que disposa el present article.

a) Els que amb obsequis, presents, oferiments o promeses als àrbitres obtingueren o intentin obtenir una actuació parcial i els que els acceptin o rebin, seran sancionats, com a autors d'una infracció molt greu, amb inhabilitació per temps de dos a cinc anys; a més s'han de deduir sis punts en la seva classificació als clubs implicats, anul·lant el partit.

b) Els que intervinguin en acords conduents a l'obtenció d'un resultat irregular en una trobada, ja sigui per l'anòmala actuació d'un o dels dos equips contendents o d'algun dels seus jugadors, ja utilitzant com a mitjà indirecte la indeguda alineació de qualsevol d'aquests, la presentació d'un equip notòriament inferior a l'habitual o un altre procediment conduent al mateix propòsit, seran sancionats, com a autors d'una infracció molt greu, amb inhabilitació per temps de dos a cinc anys, i s'han de deduir sis punts de la seva classificació a els clubs implicats, declarant-nul el partit, la repetició només és procedent en el cas que un dels dos oponents no fos culpable i es deriva un perjudici per a aquest o per a tercers tampoc responsables

2. Els que participin en la comissió de les infraccions descrites en els apartats a) ib) sense tenir la responsabilitat material i directa, seran sancionats amb inhabilitació o privació de llicència per temps de dos anys. Per determinar el grau de responsabilitat d'aquests subjectes, l'òrgan disciplinari tindrà en compte les regles sobre responsabilitat que estableix la legislació penal.

3. El club directament beneficiat per les conductes descrites en l'apartat 1 del present article, podrà ser sancionat amb la pèrdua de categoria, en el cas que es pugui demostrar algun vincle amb els autors de la infracció.

4. En tot cas procedirà el decomís de les quantitats si aquestes s'haguessin fet efectives.