El Port de Tarragona incrementa el moviment de trens un 10% durant el 2023

L'any passat van entrar o sortir de les instal·lacions portuàries tarragonines 1.955 combois

Imatge d'un tren de mercaderies en un dels molls del Port de Tarragona.
Imatge d'un tren de mercaderies en un dels molls del Port de Tarragona. | Cedida
16 de gener del 2024
Actualitzat el 25 de març a les 9:57h

El Port de Tarragona ha experimentat un creixement significatiu en el moviment de trens de mercaderies durant l'any 2023. Segons les dades recopilades per l'organisme, el nombre total de trens que han entrat o sortit del Port ha estat de 1.955, mostrant un increment del 10% en comparació amb l'any anterior.

D'aquesta xifra total, els cereals han estat la mercaderia amb major activitat, amb 652 trens, representant el 33% del moviment global. En segon lloc, es troben els automòbils, amb 505 trens i una quota del 26%, seguits pels productes siderúrgics amb 466 moviments, que representen el 24% del total.

El creixement del nombre de trens mostra xifres notables, especialment en els casos dels automòbils, amb un increment del 31,2%, i els cereals, amb un augment del 52%. En contrast, els productes siderúrgics han experimentat una lleu disminució de l’1,3%.

Analitzant l'evolució històrica des de l'any 2011, cal destacar que els 1.955 moviments de trens de l'any 2023 només es queden per sota dels 2.251 trens (sense comptar els de carbó) registrats l'any 2011.
 

Renfe Mercancías, el principal operador

Pel que fa als operadors de trens de mercaderia, Renfe Mercancías es consolida com el principal, amb el 72% dels trens (1.407 moviments) i un creixement del 8,7%. Captrain ocupa la segona posició amb 234 moviments, un creixement del 18,8% i una quota del 12%, seguit per Go Transport amb 187 moviments, un increment del 31,7% i una quota del 10%. Tanca aquest rànquing Transfesa Rail amb 127 trens i una quota del 6%.

Aquestes dades reflecteixen la dinàmica i la diversificació de les operacions del Port de Tarragona, consolidant la seva posició com a punt neuràlgic en el transport de mercaderies per ferrocarril a la regió.
 

Un Port connectat, un port eficient

El Port de Tarragona està preparat per a l'arribada del corredor del Mediterrani des del 2015. Des de llavors, l'aposta per la intermodalitat del Port de Tarragona ha anat en augment com demostren els últims grans projectes, com la construcció de la PortTarragona Terminal Guadalajara-Marchamalo o el projecte d'ampliació de la terminal de La Boella.

L'APT treballa per la intermodalitat del Port i per oferir als seus clients les millors opcions logístiques. El Corredor oferirà avantatges en termes de rapidesa i cost, però també hem en termes d'eficiència. El Port de Tarragona, en el seu rol de colideratge de l'àrea metropolitana de Tarragona, està impulsant estudis de traçats al territori que assegurin l'eficiència del transport de mercaderies per ferrocarril.