Comença el procés d'infiltració i recàrrega de l'aqüífer del Baix Camp

S'han construït dues basses a la depuradora de Cambrils, a on es redirigeixen 400 metres cúbics al dia

Les dues basses que s'han construït a la depuradora de Cambrils permeten el tractament i infiltració de l'aigua
Les dues basses que s'han construït a la depuradora de Cambrils permeten el tractament i infiltració de l'aigua | ACN
18 de desembre del 2023
Actualitzat a les 19:10h
L'empresa Comaigua ha iniciat la infiltració i recàrrega de l'aqüífer del Baix Camp, un procés es fa amb l'aigua tractada a la depuradora de Cambrils. Les primeres tres fases del projecte Life REMAR han servit per fer les infraestructures de la prova pilot, que es van enllestir al mes de juliol. 

Es basa en una nova tecnologia "innovadora" -anomenada Managed Aquifer Recharge (MAR)- que utilitza capes reactives per evitar esgotaments i contaminacions dels aqüífers. Comaigua col·labora amb el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el Centre francès de la Recherche Scientifique (CNRS) i l'empresa Mejoras Energéticas

Les infraestructures que s'han construït són dues basses de 400 metres quadrats dins el recinte de la depuradora, la canalització de l'aigua, i les capes reactives col·locades al fons d'aquestes basses, que retenen, degraden i eliminen compostos de difícil tractament que queden a l'aigua un cop tractada.

Garantir la qualitat de l'aigua

La infiltració d'aigua que s'ha iniciat redirigeix 400 metres cúbics al dia de l'aigua tractada a la depuradora fins a les basses, situades a uns 70 metres de distància. Es fa amb arquetes i canalitzacions subterrànies fins al lloc d'infiltració.

Les capes reactives permeten que l'aigua captada a la sortida de la depuradora es pugui infiltrar amb una qualitat millorada de camí a l'aqüífer, situat a una desena de metres sota terra.

Les dues basses que s'han construït a la depuradora de Cambrils permeten el tractament i infiltració de l'aigua Foto: ACN


A més, s'han fet vuit piezòmetres, sensors que permeten un control del procés de recàrrega de l'aigua a l'aqüífer i el seguiment de l'evolució de la qualitat de l'aigua infiltrada. Les capes estan formades per sediments crivellats de l'excavació de les basses, que ajuden a mantenir l'estructura de la barrera i la permeabilitat.

Futurs avenços

Les bases contenen compost vegetal i estelles de fusta, que proporcionen matèria orgànica biodegradable i una superfície d'absorció per a components orgànics neutres. En menys quantitat, les capes reactives tenen biocarbó (biochar) i, només en una de les basses també tenen zeolita, dos elements que augmenten la superfície d'absorció.

La permeabilitat de l'aqüífer detrític plioquaternari del Camp de Tarragona - Baix Camp permet una infiltració mitjanadiària d'1 metre cúbic d'aigua per metre quadrat. Quan es demostri la viabilitat de la tecnologia, es vol utilitzar tota l'aigua tractada a la depuradora deCambrils, que són 4 hectòmetres cúbics a l'any, per recarregar l'aqüífer.

Això suposaria un avenç important "en la resiliència hídrica de la comarca" i per garantir el recurs de l'aigua als principals motors econòmics, l'agricultura i el turisme.