L'IBI i taxes com la recollida d'escombraries reben fins a 58 al·legacions dels veïns de Reus

El Govern mantindria l'exempció dels vehicles històrics en el pagament de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

Un centenar de persones es van concentrar al mes d'octubre contra la pujada dels impostos a Reus
Un centenar de persones es van concentrar al mes d'octubre contra la pujada dels impostos a Reus | Mar Rovira / ACN
20 de desembre del 2023
Actualitzat a les 10:24h
Els expedients de modificació de les ordenances fiscals aprovades inicialment pel Govern de Reus de cara a l'exercici del 2024 han rebut un total de 58 al·legacions durant el període d'exposició pública. L'aprovació definitiva es farà el divendres 22 de desembre en sessió plenària extraordinària.

L'Impost sobre Béns Immobles (IBI), l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i taxes com la recollida d'escombraries, les terrasses i els guals són les modificacions que més oposició han generat entre el veïnat reusenc.

Les al·legacions presentades engloben des de propostes de reinversió dels ingressos a reformular determinades zones en el càlcul de les taxes. Principalment, provenen de col·lectius locals com la Federació d'Associacions de Veïns de Reus, el Gremi de la Construcció del Baix Camp, l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria, el Tomb de Reus i la Unió de Botiguers.

 

Pujada d'impostos pel 2024

Algunes d'aquestes associacions i entitats, precisament, es van reunir amb el regidor d'Hisenda i Bon Govern, Manel Muñoz, per considerar la possibilitat de reduir els percentatges de pujada. L'aprovació inicial de l'expedient d'ordenances plantejava la modificació d'impostos, taxes i preus públics

Als ja esmentats, se sumen l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) i l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Conjuntament, també, amb la taxa per la retirada de vehicles de la via pública i el seu dipòsit, i la utilització o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública.

De la mateixa panera, la modificació inclou la prestació pública dels serveis de cementiri, així com del servei de transport públic urbà -autobusos intraurbans- i del servei de bicicleta pública compartida. Totes aquestes haurien d'entrar en vigor el 31 de desembre del 2023, o bé a 1 de gener del 2024.

Exempció per a vehicles històrics

Segons publicava el Diari Més, l'aprovació inicial dels pressupostos pel 2024 va rebre tres al·legacions, una d'elles com a autoesmena de l'equip de Govern per mantenir les bonificacions dels vehicles històrics, que estan exempts de pagar l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

Apunten que el col·lectiu de cotxes històrics va exposar la distinció "entre un vehicle vell i un clàssic" al regidor Muñoz. Així, es mantindrà la bonificació per als mitjans de transport que tinguin una antiguitat mínima de 30 anys, sempre que el seu titular disposi d’un altre vehicle amb què circuli habitualment.

En canvi, es rebutjaran diverses esmenes referents a l'increment progressiu, que, segons el mateix mitjà, Manel Muñoz va desestimar perquè "no poden comprometre's ara en qüestions fiscals de l’exercici 2025, 2026 o 2027 perquè no saben quin context tindrem".

A més, va destacar que, malgrat els percentatges de pujada, l'impacte no serà tan gran en termes absoluts. El regidor apuntava, alhora, al Diari Més que determinats increments responen a "necessitats legals" per garantir uns millors serveis i actualitzats.