Més de 3.000 famílies de Reus van recórrer a ajuts per pagar l'aigua el 2022

Aquesta xifra només recull les sol·licituds concedides per part d'Aigües de Reus

17 de gener del 2023

Aigües de Reus ha destinat 110.998 euros durant el 2022 a ajuts i bonificacions. Han servit per alleugerir la factura de l'aigua de 3.114 famílies de la ciutat durant aquest any passat. Es tracta de l'anualitat amb un nombre d'ajuts concedit més alt dels darrers deu anys.

 

Justament l'any 2013 va ser el primer en el qual es posaven en marxa subvencions contra la pobresa energètica, que suposen la part principal. El nombre d'aquests ajuts ha anat a l'alça des d'aleshores, quan se'n van concedir 1.049. Durant aquesta dècada s'hi han destinat 879.859 euros.

 

Dels 3.114 ajuts d'aquest 2022 n'hi ha 583 que corresponen a famílies considerades «vulnerables» per l'àrea de Benestar Social de l'Ajuntament. El segon grup de subvencions són les dels usuaris que reben alguna bonificació solidària inclosa a la factura de l'aigua. El darrer any han suposat un total de 825 ajuts sumant totes les tipologies que hi ha.

 

A les diferents situacions que inclou aquest àmbit hi figuren, entre altres, els preceptors d'una pensió mínima contributiva. Es tracta, per exemple, dels que reben una assegurança obligatòria de vellesa o invalidesa per jubilació, viduïtat o incapacitat permanent. També s'inclouen les famílies que tenen tots els membres en situació d'atur o els col·lectius especials de protecció.

 

Les persones en risc d'exclusió residencial també formen part d'aquesta línia d'ajuts. Tots aquests casos són situacions en les quals les famílies necessiten un ajut per fer front a la factura de l'aigua. A diferència de les famílies vulnerables, però, no tenen per què comptar amb un informe de Benestar Social.

 

És una línia de treball que també ha cobert 54 fraccionaments i ajornaments de factures pendents. Des d'Aigües de Reus també es cataloguen dins de l'apartat d'ajuts les bonificacions per a les famílies nombroses, de les quals se'n van concedir 1.652. Sota aquest paraigua s'hi recullen les famílies monoparentals amb almenys dos fills en les quals el progenitor sigui vidu.

 

També les monoparentals amb dos fills si un d'aquests té una discapacitat igual o superior al 33%. La bonificació permet ampliar el consum d'aigua que s'estableix a la tarifa del segon bloc de la quota variable de la factura.