Un equip informant de la normativa a una de les parades del mercat setmanal.

Augmenta notablement el reciclatge als mercats setmanals de Calafell

El consistori creu que la campanya permetrà estalviar 17.000 euros anuals

L'Ajuntament de Calafell ha fet una valoració molt positiva de la campanya per millorar la recollida de residus als mercats setmanals del municipi, que es va començar el passat mes d'agost. Amb les xifres del primer mes, el consistori remarca que s'ha aconseguit un notable augment del reciclatge tant al mercat de Calafell com al de Segur, cosa que té una incidència directa en el medi ambient i també en les arques municipals.

Així, des que es controla que els paradistes recullin i separin correctament els residus que generen amb la seva activitat, la recollida selectiva ha crescut 30 punts al mercat de Segur de Calafell (passant del 51,7% al 81.9%), mentre que al mercat de Calafell també ha tingut un destacat augment de 23 punts (del 63,1% al 86,1%). Això té una conseqüència en l'economia del municipi, ja que si es porten els residus junts a l'abocador, hi ha una penalització econòmica

Estalvi de 17.000 euros anuals

D'aquesta manera, el preu per tona de residus ha baixat en ambdós casos. A Segur de Calafell, ha passat de costar 2.293 euros mensuals a costar-ne 1.282, mentre que a Calafell el descens ha estat per passar dels 1.256 euros als 833. L'Ajuntament de Calafell calcula que l'estalvi anual es pot situar al voltant dels 17.000 euros si es manté aquesta tendència.  El regidor d'Ecologia Urbana, Aaron Marcos, recorda que «incrementant el percentatge de recollida selectiva als mercats setmanals, també puja el percentatge total del municipi, que continua estant, junt amb el conjunt de la comarca, a la cua del país».

Des del consistori afegeixen que la campanya que s'ha iniciat l'agost també ha permès tractar altres problemàtiques relacionades, com ara el compliment de l'horari de finalització de l'activitat comercial, o la neteja de plàstics de la via pública, que abans s'emportava el vent i s'escampaven pel municipi. La campanya mobilitza un grup de treball de deu persones, dividit en dos equips, on hi ha un inspector de les concessionàries del servei de neteja i recollida, un educador ambiental i un agent de la Policia local.


Comentaris