La Bisbal del Penedès aporta 5.000 euros en un conveni amb l’ADF Clot de Bou

A més, l’Ajuntament signa un altre conveni amb la Joventut Bisbalenca CF de 20.000 euros per fomentar l'esport.
Signatura del conveni de col·laboració entre el president de l'ADF Clot de Bou, Xavier Ortiz, l'alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferré i la regidora de Medi Ambient, Leo Uceda | Ajuntament de la Bisbal del Penedès

 

 

Signatura del conveni de col·laboració entre el president de l'ADF Clot de Bou, Xavier Ortiz, l'alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferré i la regidora de Medi Ambient, Leo Uceda | Ajuntament de la Bisbal del Penedès

 

El passat 02 d’agost es va signar un conveni de col·laboració entre l’ajuntament de la Bisbal del Penedès i l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Clot de Bou. Amb aquest conveni, l’Ajuntament aportarà 5.000 euros a l’ADF per tal que aquesta entitat pugui col·laborar amb l’Ajuntament i assessorar-lo en la redacció i execució del Pla d’Actuació Municipal i dels plans d’autoprotecció contra incendis forestals.

 

L’Agrupació de Defensa Forestal Clot de Bou es compromet a participar en les tasques de prevenció d’incendis en tots aquells actes que organitzi l’Ajuntament. Per exemple, en els espectacles pirotècnics realitzats al municipi i, en casos excepcionals, també en les actuacions sobre l’arbrat públic i la neteja viària. 

 

A més a més, amb el contracte de col·laboració s’emfatitza especialment la col·laboració prioritària de l’ADF Clot de Bou en cas que sigui necessari extingir incendis forestals o, en cas de situacions declarades d’alt risc d’incendi,  prevenir-los. Tanmateix, l’ADF Clot de Bou té com a màxim el 31 de gener de 2019 per aportar la documentació que li requereixi l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès per tal de justificar l’aplicació de la subvenció concedida.

Partit disputat el dia de la celebració del 90è aniversari de la Joventut Bisbalenca CF | Cedida

 

La Bisbal també ha signat un conveni amb la Joventut Bisbalenca CF

No fa gaire que l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès també va signar un altre conveni, en aquest cas amb la Joventut Bisbalenca CF per a la temporada 2018/2019 i té una validesa fins al 30 de juny de 2019.

 

Aquest acord inclou una subvenció de 20.000 euros juntament amb la cessió de les instal·lacions esportives municipals, camp de gespa artificial i vestuaris, per al desenvolupament de les activitats del club de futbol.

 

Amb la signatura del conveni, la Joventut Bisbalenca CF es compromet a complir diferents accions. Per una banda, promoure l’esport al municipi, fomentant la pràctica esportiva de caràcter formatiu i en competició, en especial el futbol. Per una altra, es comprometen a inscriure el club a la Federació Catalana de Futbol en les categories i equips que es formin. I finalment, també a presentar la justificació econòmica corresponent al període de comptes de l’1 de juliol de 2018 al 30 de juny de 2019.

 

La Regidoria d’Esports, amb aquest conveni, té l’objectiu que es potenciï l’esport al municipi i que es fomentin les activitats esportives tant de caràcter formatiu com les de competició.