La Bisbal aprova incialment el projecte per enderrocar les edificacions industrials a a tocar de la fassina

Les obres tindran un cost de 54.000 euros i un termini d'execució de dos mesos
L'antiga fassina de la Bisbal del Penedès. | Ajuntament de la Bisbal del Penedès

La Junta de Govern de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat inicialment, aquest dilluns 10 de febrer, el projecte d’enderroc de les edificacions industrials del carrer Barcelona, ubicades als números 11-13, que ocupen una superfície total de 352 metres quadrats. El projecte aprovat contempla enderrocar totes les edificacions existents excepte la torre de ‘la fassina’, a més de condicionar el terreny i tancar la parcel·la.

Ja al mandat 2015-2019, l’Ajuntament va iniciar els tràmits per adquirir l’antiga fassina, edifici de 486 metres quadrats situat al carrer de Barcelona números 7 i 11-13, que havia estat destinat a la fabricació de licors destil·lats i aiguardent a començaments del segle XX.

La compra es va signar el passat 25 d’abril del 2019, per un total de 110.000 euros. Posteriorment, el 28 d’octubre del 2019, es va aprovar un contracte menor amb l’empresa Disseny i Arquitectura Project Management SLPU per tal de redactar el projecte tècnic de l’enderroc, la direcció de l’execució de l’obra i la coordinació de seguretat i salut en la fase d’execució, corresponent a l’enderroc de les edificacions industrials municipals del carrer Barcelona 11-13, a excepció de la torre coneguda com ‘la fassina’.

Aquesta torre, a petició de la regidoria de Cultura, es vol conservar, ja que es considera un element distintiu que ja forma part de l’’skyline’ del municipi. A més, es vol proposar com a local d’assaig de la colla castellera, els Bous de la Bisbal, mitjançant un conveni amb l’entitat.

Les obres tindran un cost de 54.000 euros

El projecte aprovat aquest dilluns s’exposarà al públic durant 30 dies —al BOP de Tarragona i al taulell d’anuncis— i, una vegada passats aquests dies s’entendrà com aprovat definitivament si no s’hi ha presentat al·legacions. Quan estigui aprovat definitivament,  ja es podran licitar les obres de l’enderroc que, segons el projecte, tindran un cost de 53.955,51 euros i un termini d’execució de 2 mesos.

"🎆 Tot el que cal saber sobre els Carnavals del Penedès Marítim" "➡ Pacte entre PSC i Junts pel pressupost del Vendrell"