L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès.

La Bisbal del Penedès aprova les taxes pel 2021 i les diferents bonificacions

El consistori ha ajustat la taxa d'escombraries del nucli de la Pineda de Santa Cristina

L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat, al ple extraordinari d'aquesta setmana, la congelació de totes les taxes i els impostos municipals per al 2021, així com diverses bonificacions per a l'IBI i l'ICIO. L'Impost de Béns i Immobles (IBI), que no varia el tipus, incorpora una bonificació per a la instal·lació de sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar.

Aquesta bonificació serà del 50% per als sistemes destinats als habitatges unifamiliars o plurifamiliars, i del 30% pels habitatges destinats a altres usos. Pel que fa a l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), també s'ha aprovat una bonificació del 50% per a les llicències urbanístiques que incorporin la instal·lació de sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar.

S'adapta la taxa d'escombraries de la Pineda

Per altra banda, l'Ajuntament de la Bisbal ha decidit diferenciar el cost de la taxa d'escombraries del nucli de la Pineda de Santa Cristina, ja que aquest servei el presta l'Ajuntament de Rodonyà en aquesta urbanització. Per això, a partir del 2021 els veïns de la Pineda de Santa Cristina pagaran 110 euros per aquest servei, que és el que es paga a Rodonyà, en lloc dels 140 euros que es paga a la Bisbal del Penedès

Aquesta distinció ja es feia anys enrere, però es va eliminar el 2012, perquè tots els nuclis de la Bisbal paguessin el mateix. Ara, l'Ajuntament ha tornat a establir la diferenciació, apuntant que el servei que es farà als altres barris de la Bisbal «no té res a veure amb el servei que l'Ajuntament de Rodonyà ofereix a la Pineda de Santa Cristina», segons l'alcaldessa, Agnès Ferré. Una part d'aquest nucli forma part de Rodonyà, motiu pel qual el servei de recollida d'escombraries el presta aquest consistori.


Comentaris